Siste nytt

10 krav til forbrukervennlige apper

16. mars, 2016

Vi har gjennomgått 20 apper for å se hvordan person- og forbrukervern blir ivaretatt. Dessverre var det mye å sette fingeren på. Vi har derfor utviklet ti krav vi mener enhver apptilbyder bør kunne krysse av for.

Les mer om Forbrukerrådets appkampanje

Vår gjennomgang viser blant annet at du risikerer å bli fratatt grunnleggende personvern, at appen sporer deg når den ikke er i bruk, at personlig informasjon deles og videreselges, og at vilkårene når som helst kan endres uten at du varsles.

Det er en uoverkommelig oppgave å forholde seg til alle brukervilkårene man møter i den digitale verden. Vi er derfor i stor grad nødt til å stole på at appene følger eksisterende lovverk og respekterer grunnleggende person- og forbrukervern.

Vi er overbevist om at godt forbruker- og personvern i stadig større grad vil bli et konkurransefortrinn. At brukere føler seg trygge er også en forutsetning for videre utvikling og vekst i den digitale økonomien.

På bakgrunn av dette har vi utarbeidet 10 krav som tilbydere bør legge til grunn når de utvikler og tilbyr apper.

Forbrukerrådets 10 app-krav

 1. Endring i vilkår skal varsles
  Vilkårsendringer skal varsles på forhånd, og på en slik måte at bruker får det med seg.
 2. Det trengs gyldig grunn for å kaste ut brukere
  Ha tydelige vilkår for å kaste ut brukere, og gi helst brukerne mulighet til å rette opp.
 3. Vilkårene skal være lette å finne
  Gjør vilkår og personvernerklæringer tilgjengelig i forkant, ved nedlastning og registrering av appen.
 4. Vilkårene skal være lette å forstå
  Gjør vilkårene lette å lese og forstå – også på mobiltelefonen, eksempelvis ved bruk av enkelt og tydelig språk, nedtrekksmenyer og kortversjoner.
 5. Be om aktivt samtykke
  La brukeren aktivt velge å dele opplysninger (opt-in) i stedet for å ha deling som grunninnstilling.
 6. Ikke be om mer informasjon enn nødvendig
  Begrens innsamling av opplysninger til det som trengs for å gi en god tjeneste. Forklar hvorfor du trenger tilganger og personopplysninger.
 7. Forklar hvordan informasjon benyttes
  Vær tydelig om hvem som får tilgang til hvilke personopplysninger, og hvordan de blir brukt. Sjekk at tredjeparter respekterer norske/europeiske forbruker- og personvernregler.
 8. Tilrettelegg for sletting og innsyn
  Slett data når bruker ikke lenger benytter appen. Gjør det enkelt å be om innsyn i data og umiddelbart få slettet personopplysninger lagret i selve appen.
 9. Ikke krev unødig vide lisenser
  Ikke krev evige, ugjenkallelige lisenser til brukernes innhold som kan gis og selges videre.
 10. Beskytt brukerens personopplysninger
  Ikke send personopplysninger ukryptert, og oppdater programvaren raskt når sikkerhetsbrister oppdages.

Datatilsynet har også utviklet en veileder for apputviklere når det kommer til å ivareta brukernes personvern.

Bilde av ansatt: Finn Myrstad.Foto

Finn Myrstad

Fagdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel