Bredbånd- og TV-tips til borettslag

Forbrukerrådet arbeider for at forbrukere skal få bedre valgfrihet innen bredbånds- og TV-markedet.

Dette gjelder ikke minst for alle som bor i borettslag eller sameier. Men hva er det beste TV- og internettilbudet? Svaret er ikke nødvendigvis enkelt.

Teknologien forandrer seg og våre ønsker med den. Gårdagens løsninger er ikke nødvendigvis de som passer best for morgendagens behov. Samtidig vet vi at styrene ofte har begrenset med tid og mange viktige områder de må ha kunnskap om. Da kan det være krevende å få oversikt over et komplisert internett- og TV-marked og hvilket tilbud som passer best for borettslaget.

Famile ser fil på pc.Foto.

Foto: Colourbox.com

Beslutningene som tas, kan ha store økonomiske konsekvenser over flere år. Borettslaget kan bli låst fast til én leverandør over unødvendig lang tid, og mange kan bli tvunget til å betale for tjenester de ikke vil ha. Vi har derfor utarbeidet fem tips som kan være lure å ha med seg når man skal forhandle frem en ny bredbånds- og TV-avtale.

  1. Finn ut hvilke behov beboerne faktisk har. Medievanene er i stor endring, og det er ikke sikkert det er like stort behov for en fellesavtale for både TV og internett.
  2. Tenk dere godt om før dere aksepterer én kollektiv standardløsning for hele boligsammenslutningen. Dette gir i praksis én leverandør monopol til å levere både TV- og internettsignaler til hver enkelt beboer.
  3. Legg ut tjenestene på anbud og se etter flere tilbud. Leverandøren av bredbånd trenger ikke være den samme som leverer TV-tjenester.
  4. Inngå korte (maks tre år) eller løpende kontrakter. Den teknologiske og markedsmessige utviklingen gjør at mye kan skje på kort tid. I tillegg hindrer lange, kollektive avtaler konkurranse og prisjustering i markedet.
  5. Pass på at boligsammenslutningen eier infrastrukturen i bygget. Det vil gjøre det enklere å forhandle på pris, samtidig som dere blir prisgitt bare én leverandør.

Det finnes mange ulike løsninger på markedet, og vi vil ikke fremheve én bestemt, men vi anbefaler både enkeltpersoner og styrer om å orientere seg i markedet og bruke forbrukermakten sin.

I en tid hvor omsetningen i TV-markedet har doblet seg i løpet av de siste årene, samtidig som den tradisjonelle TV-tittingen reduseres, er tvunget koblingssalg og lange kontraktsperioder en uting som hindrer konkurranse og valgfrihet.

 

Bilde av ansatt: Finn Myrstad
Finn Myrstad
Fagdirektør
(+47) 479 66 900
finn.myrstad@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel