Økonomi

En seier for svindelofrene

23. oktober, 2020

Høyesterett avsa i dag dom som gir forbrukerne vesentlig bedre beskyttelse når de blir svindlet. En svært viktig dom som trygger norske forbrukere, sier Forbrukerrådets direktør.

— Høyesterett har med denne dommen slått fast at bankene har et langt større ansvar ved svindel med bankID enn de så langt har tatt. Dette er derfor en seier for forbrukerrettighetene, sier Inger Lise Blyverket.

— Høyesterett har endelig klargjort hva som skal til for at en forbruker kan holdes ansvarlig for svindelforsøk. Denne avklaringen er svært viktig, og vil stå seg etter at ny Finansavtalelov vedtas. Kombinasjonen av denne avklaringen  sammen med ny finansavtalelov vil  virkelig styrke forbrukervernet, sier hun.

Forbrukerrådet var partshjelper

Høyesterett kom i dag frem til at det er banken som har hovedansvaret for tapet som oppstår ved svindel. Privatpersonen ble svindlet av en kollega, og banken mente det var svindelofferet som skulle ta regningen. Det var ikke Høyesterett enig i.

Kollegaen hadde tatt opp mange små lån i offerets navn, lån som beløp seg til ca. 1,5 millioner. Denne saken gjaldt kun ett av lånene, på rundt 100 000 kroner.  Dersom du blir svindlet av noen som har fått tak i din bankID, har du frem til nå kunnet bli stående ansvarlig for å tilbakebetale hele beløpet til banken – selv om svindleren har tilstått og er dømt. Det er dette dommen nå endrer på.

— I praksis betyr det at Høyesterett har slått fast at hovedansvaret for svindel ligger på banken. Det skal mye til for å velte ansvaret over på privatpersonen. Grunnen til det er at banken har valgt et system som har en viss risiko. Når noen misbruker dette systemet, er det strengt tatt noe banken visste kunne skje og da må de ta ansvaret, sier direktør for Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet mente saken var av såpass stor prinsipiell viktighet at de trådte inn som partshjelper.

— I denne, og mange andre av disse sakene står forbrukerne mot en sterk, profesjonell aktør. I forholdet mellom bank, forbruker og svindler, er forbrukeren alltid den svakeste parten. Det er en av årsakene til at vi har valgt å tre inn som partshjelper i denne viktige Høyesterettssaken.

Inger Lise Blyverket i Borgarting lagmannsrett

 Løser et stort forbrukerproblem

Denne dommen løser et stort forbrukerproblem.  Den  vil forhåpentlig bidra til at det blir færre saker mot id-tyveri-offer og hindre at privatpersoner urettmessig blir holdt ansvarlig for bankenes tap fremover.

Dette er den første Høyesterettsdommen på dette saksområdet. Domstolene har vinglet litt i disse vurderingene, og Forbrukerrådet er svært fornøyd med at Høyesterett nå har trukket klare linjer for slike saker fremover. De siste årene har en flom av avisartikler fortalt historien om forbrukere som utsettes for BankID-svindel, men som allikevel blir stående ansvarlig for å betale banken hele beløpet. Det går på rettsfølelsen løs.

— Vi forventer også at de bankene som har slike saker mot privatpersoner nå tar en ny vurdering av saken, i lys av den nye dommen, sier Blyverket.

Fortsatt behov for ny finansavtalelov

Den ferske dommen viser at hovedansvaret ved svindel ligger hos banken. Forbrukerrådet mener det er viktig å få lovfestet dette utgangspunktet, ettersom vi har sett så mange urimelige saker i domstolene og i nemdene.

— Finansområdet utløser mye sårbarhet. Både fordi tjenestene som tilbys kan være komplekse, regelverket er vanskelig å forstå, konsekvenser for den enkeltes økonomi kan være store, og det er svært sjelden at forbruker kan oppfattes å være noe annet enn den svakeste part i møte med næringsaktørene. Finansavtaleloven er derfor et svært viktig verktøy for å sikre forbrukervernet, forteller Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel