Økonomi

Etisk bankguide 2020: Sparebankene årets store vinner

19. november, 2020

Sparebankene har tatt store etiske grep, og klatrer høyt fra fjorårets resultat. Spesielt gjelder dette Sparebank 1 Østlandet.

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder, og har deretter utarbeidet resultater for hver bank. Jo bedre retningslinjer bankene har når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft, desto høyere resultat

Cultura bank og Storebrand er de to bankene som har best retningslinjer, i år som i fjor, men på tredjeplass kommer Sparebank 1 Østlandet, som virkelig har gjort et stort hopp på listene i år.

— Det siste året har mange banker forbedret retningslinjene sine markant, og det er spesielt sparebankene som har gjort store endringer i sine retningslinjer. Tidligere fikk flere av disse bankene kritikk av oss, men i det siste har de forsterket sitt bærekraftsarbeid, og det viser igjen i resultatet, sier Gustavo Parra de Andrade, prosjektansvarlig i Framtiden i våre hender for Etisk bankguide.

Siden første Etisk bankguide ble lansert i 2016, har gjennomsnittsresultatet for bankenes retningslinjer økt hvert år. Fra gjennomsnittlig score på 38 prosent i 2016, til 75 prosent i 2020.

—Denne utviklingen gjenspeiler satsningen vi ser i bankene og når bankene etterlever retningslinjene så vil det gi en mer etisk og bærekraftig økonomi, sier Jorge Jensen, fagdirektør finans i Forbrukerrådet.

penger.foto.

Bedre på olje og gass

Banker har stor makt i nasjonal og internasjonal økonomi, da de finansierer økonomisk aktivitet gjennom investeringer og lån. Hvordan bankene jobber med bærekraft har reelle konsekvenser for selskapers evner til å tiltrekke seg finansiering. Gode retningslinjer er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier sjekker vi hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Det er spesielt innen olje og gass at bankene samlet sett har forbedret sine retningslinjer mest det siste året.

— Det er flere som nå har tatt tydelig stilling mot boring etter olje og gass i Arktis, samt utvinning av olje fra oljesand eller oljeskifer. Enkelte banker har tatt et skritt videre og stenger pengekranene til hele oljebransjen, sier de Andrade.

Men bankene har fremdeles mye de kan bli bedre på. Bankene holder stort sett kortene tett til brystet om deres dialog med selskaper de investerer i, samt hvordan de har brukt sin stemmerett i generalforsamlinger til selskaper. De alle fleste bankene stiller høyere krav til seg selv enn til bedriftskundene sine.

— Dette ser vi blant annet på krav om likestilling. Bankene stiller færre krav til at bedriftskundene de finansierer sikrer kvinner tilgang til lederposisjoner, enn hva selv gjør. Det hadde vært naturlig at bankene kreve det samme av andre selskaper, som de krever av seg selv, sier Jensen

SE ÅRETS RESULTATER HER

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel