Siste nytt

Nei til filmskatt på bredbåndet

20. november, 2014

Arild Grande fra Arbeiderpartiet støtter overraskende Produsentforeningens forslag om en bredbåndsavgift for å sikre norsk filmindustri.

Norsk film trenger sikkert alle kronene de kan få, men en særegen internettskatt er en blindvei.

Grande og Produsentforeningens forslag kan etter vårt syn sammenlignes med en form for kopiavgift. Dette er en avgift som flere europeiske land har innført ved kjøp av «kopiutstyr». I Norge har vi valgt å kompensere tapt inntekt som en følge av privat kopiering over statsbudsjettet.

Det er flere prinsipielt uheldige sider ved Produsentforeningens forslag. Det ene er spørsmålet; hvorfor bare film? Det er sikkert ikke få næringer som skulle ønske seg en særskatt for å finansiere sin egen drift. Skal norske bredbåndbrukere finansiere alle som opplever fallende inntekter i møte med en digital verden?

Mann driver med iPad. Foto.

Internett er også nødvendig for å få tilgang til en rekke tjenester som gjør at vi kan være aktive og deltagende forbrukere og borgere, det være seg bank, helse, skatt eller andre offentlige tjenester. Å øke inngangskosten for folks internetttilgang er betenkelig. Hva blir den neste «gode saken» som skal finansieres over bredbåndsoppkoblingen?

Da Ungarn ønsket å innføre en internettskatt for noen uker siden, utløste det en storm av protester, nettopp fordi man ikke skal skattlegge det frie ord og folks tilgang på informasjon. At Arbeiderpartiet ønsker å støtte filmindustrien er flott, og kanskje nødvendig for at de skal kunne møte internasjonal konkurranse og være i stand til å produsere norsk, kulturelt innhold. Men å skattlegge et nødvendighetsgode og samtidig åpne for en veldig uryddig praksis, er ikke veien å gå.

Bilde av ansatt: Finn Myrstad.Foto

Finn Myrstad

Fagdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel