Økonomi

DNB anker til Høyesterett

7. juni, 2019

DNB anker dommen fra Borgarting lagmannsrett, og 180 000 småsparere står i fare for å måtte vente på en avklaring i ytterligere ett år.

Forbrukerrådet gikk til søksmål mot DNB for å få avklart om banken hadde tatt seg for godt betalt for tre av sine aktive fond. Borgarting lagmannsrett dømte i Forbrukerrådets favør, og avgjorde at de aktuelle fondene var for høyt priset i forhold til graden av aktivitet. Lagmannsretten mente de 180 000 småsparerne skulle få utbetalt et prisavslag på anslagsvis 345 millioner kroner.

– Det ble slått fast at heller ikke finansforetak kan slippe unna med avtalebrudd. Lagmannsrettens vurderinger står seg fortsatt. Anken endrer ikke det faktum at DNB har solgt et dårlig produkt til en svært høy pris, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Gruppesøksmålet er det største av sitt slag i norsk historie, og har strukket seg over fire år i rettssystemet.

Inger Lise Blyverket i Borgarting lagmannsrett

Fem år med rettssak

Dersom saken nå tas opp av Høyesterett, ender søksmålet trolig opp med sammenlagte fem års arbeid.

– Det viser hvor lang tid det tar å få rett når man klager på investeringsprodukter. Denne saken har krevd mye ressurser og tid fra vår side, og det er ganske åpenbart at enkeltforbrukere vanskelig kunne ha kjempet denne kampen på egen hånd. Det tyder på at det er på tide med endring. Finansielle tjenester er for langt unna andre typer varer og tjenester når det gjelder å få prisavslag for et dårlig eller feilpriset produkt, sier Blyverket.

En rettskraftig dom vil gjøre det mulig for Finansklagenemnda å behandle klager på lignende forhold, og vil komme svært mange forbrukere til gode. Direktøren ser frem til å få en endelig avgjørelse på saken.

– Det er andre gangen vi er i Høyesterett med DNB i løpet av denne saken. Den første runden var for å få gjort det mulig å kjøre gruppesøksmål. Der gikk saken vår vei, og vi håper igjen at Høyesterett kommer til en god, prinsipiell avklaring i forbrukernes favør. En avklaring i Høyesterett gir saken mer vekt, og den disiplinerende effekten for finansbransjen blir bare sterkere, sier Blyverket.

Alt om gruppesøksmålet mot DNB
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel