Sjekkliste før du velger eiendomsmegler

Sjekk referanser og be om tilbud fra flere meglere. Husk at du også kan stå for større eller mindre deler av salget selv.

Sjekk meglerens faglige bakgrunn og referanser

  • Hør for eksempel med venner og kjente om de kjenner til en eiendomsmegler de har vært fornøyd med.
  • Be om tilbud fra flere eiendomsmeglere.

Få tilbud fra flere meglere

Be om tilbud fra flere eiendomsmeglere. Sjekk også totalprisen og hva som er inkludert. Vil for eksempel eiendomsmegleren være til stede på visningen?

Bestem deg for type avtale

Prisen eller vederlaget kan avtales fritt mellom deg som selger og eiendomsmegleren, og vederlagsvilkårene kan utformes på ulike måter:

  1. Fast prosentvis provisjon for hele kjøpesummen
  2. Fast pris uavhengig av kjøpesummen
  3. Timesats: Etter den nye eiendomsmeglerloven skal man få spesifisert et estimat over hvor mange timer megleren regner med å bruke på salget, og få tilbud på en fast timepris.

Avklar om du vil gjøre noe selv

En eiendomsmegler kan gjøre hele eller deler av salgsjobben. Ønsker du at eiendomsmegleren bare skal stå for oppgjøret, kan du be om et oppgjørsoppdrag. Du må da sørge for å finne en kjøper selv, som er villig til å betale en bestemt pris for boligen.

Trenger du en hel «markedspakke» der alt fra utarbeiding av salgsoppgave, annonser til visning med mer er inkludert, eller vil du dekke annonsene fortløpende, eller ta visningen selv? Er det nødvendig med avisannonsering i tillegg til nett?

Selger du en avsidesliggende hytte, kan du kanskje begrense annonseutgiftene eller eventuelt be om et oppgjørsoppdrag og finne en kjøper selv.

Se mer informasjon i Forbrukerrådets sjekkliste for å selge bolig selv.

Få avtalen skriftlig

Når du er enig om oppdraget med megleren, skal dette nedfelles i en skriftlig kontrakt.

Les alltid nøye igjennom alle punktene i oppdragsavtalen før du signerer, og spør eiendomsmegleren dersom det er noe du lurer på.

Husk å avtale hvor lenge oppdraget skal løpe. Det kan løpe i inntil seks måneder. Hva vil vilkårene bety for salget av nettopp din bolig eller eiendom?

Husk også å få med hvor mye som skal betales dersom salg ikke gjennomføres.