Forside > Bolig > Kjøp og salg av bolig > Sjekkliste selge bolig selv
Det kan være mye å spare på å selge boligen selv. Slik går du frem hvis du vil gjøre jobben på egen hånd.

Få bekreftet grunnboksutskrift

Grunnboksutskriften for fast eiendom og andel i borettslag kan du kjøpe fra Statens kartverk. Servitutter som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, båtplassrett og lignende) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at du må spørre naboer og tidligere eiere. Opplysninger om eventuell forkjøpsrett må du også innhente.

Innhent informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen

 • Reguleringsplaner
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
 • Pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. fra brann- og feiervesen
 • Om eventuelt utleieforhold er godkjent
 • Målebrev
 • Ligningsverdi og kommunale avgifterOpplysningene kan du få ved å kontakte kommunen, eller så kan du kjøpe en ferdig tilrettelagt meglerpakke fra infoland.no.

Få utarbeidet en teknisk tilstandsrapport

Du bør investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres. Dette bidrar til å ivareta dine plikter som selger etter avhendingsloven, noe som er med på å minske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid. Tilstandsrapporten utarbeides av en takstmann.

Innhent prisopplysninger

Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for. Gå på visninger, se på annonser, sjekk med boligbyggelaget og lignende.

Få utarbeidet salgsoppgave

Lag en salgsoppgave som kan deles ut på visning og legges på nett. Salgsoppgaven bør inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider og gi en sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord. Se på salgsoppgaver fra ulike visninger, for eksempel i nabolaget, og følg malen. Mer om hva du bør tenke på når du utformer salgsmaterialet finner du i eiendomsmeglerloven § 6-7 og bransjenormen for markedsføring av boliger.

Dersom du selger en borettslagsleilighet, må salgsoppgaven informere om eventuell forkjøpsrett og eierskiftegebyr. Det samme gjelder andel fellesgjeld og andre fellesutgifters som knytter seg til den aktuelle boligen. Informasjon som dette kan du få av styret i borettslaget.

Finn ut hvordan du vil annonsere

Vurder hvor og hvordan du vil annonsere. Aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag, venner og kjente. Vær også oppmerksom på at nettportaler, slik som finn.no, ikke kan nekte private boligselgere adgang.

Gjør klart for visning

 • Klargjør boligen og eiendommen for visning.
 • Vær tilgjengelig og sett av romslig med tid til visninger
 • Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen
 • Hele eller deler av arbeidet kan også bistås av en markedsfører, en fotograf, et trykkeri, og lignende, dersom det er ønskelig.

Arranger budrunde

 • Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.
 • Budene må være skriftlige.
 • Før budlogg: Budgiver  Tidspunkt for budet Beløp Akseptfrist

NB! Du bør kun akseptere skriftlige bud

Formaliser avtalen med en kontrakt

Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt. Benytt gjerne Forbrukerrådets kontrakt.

Kontrakt salg av bolig

Fyll ut skjøte

Overføring av eiendom skjer ved at kjøper og selger fyller ut Skjema for tinglysning av eierskifte og sender til Kartverket. Skjemaet kan være vrient å fylle ut, og hvis du har spørsmål kan du ringe Kartverket på 32 11 80 00.

Vurder om du er tjent med å bruke profesjonell hjelp som eiendomsmegler eller advokat.

Ordne oppgjør

Dette innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser. Til å ordne oppgjøret anbefaler vi at du bruker eiendomsmegler eller advokat, eventuelt bank.