Forside > Kontrakter > Kontrakt for kjøp av fast eigedom

KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av fast eigedom

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved ordinære kjøp av hus, eigarseksjon eller hytte mellom private utan bruk av meklar.

OBS! Ny avhendingslov frå 1.1.2022 gir endringar i rettsbildet, som gjer gammal kontrakt utdatert for transaksjonar utført etter 1.1.2022. Vi jobbar med å få på plass ny kontrakt.

Last ned kontrakten som PDF

Den utdaterte kontrakten er fjerna og vil snart vera oppdatert

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Signeringa blir gjord enkelt med Postens e-signering. Her får begge partar moglegheit til å signera, sjå status undervegs og lasta ned kontrakten.

Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalte med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Nynorsk versjon av digital kontrakt er under utarbeiding.

NB! Viss du tar pause på meir enn 20 minutt i utfyllinga, vil skjema blir sletta på grunn av tryggingsinnstillingar.

Du kan òg velja å lasta ned kontrakten som PDF. Husk å lagra kontrakten på eigen pc før utfylling.