Kontrakt

Kontrakt for kjøp av fast eigedom

Nynorsk

Dette er ein kontrakt som kan brukast ved ordinære kjøp av hus, eigarseksjon eller hytte mellom private utan bruk av meklar.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF

PS! Husk å lagre kontrakten på egen pc før utfylling.

Signer kontrakten digitalt

Viss du ønskjer å signera kontrakten digitalt, kan dette gjerast med Postens e-signering. Tenesta gir begge partar høve til å signera kontrakten digitalt, sjå status undervegs og lasta ned kopi av kontrakten etter signering. Det er ikkje mogleg å gjera endringar i kontrakten etter at han er send til signering.

Kontrakt for kjøp av fast eigedom på andre skriftspråk