KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av fast eigedom

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved ordinære kjøp av hus, eigarseksjon eller hytte mellom private utan bruk av meklar.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Signeringa blir gjord enkelt med Postens e-signering. Her får begge partar moglegheit til å signera, sjå status undervegs og lasta ned kontrakten.

Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalte med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Du kan òg velja å lasta ned kontrakten som PDF. Husk å lagra kontrakten på eigen pc før utfylling.