Grunn til å klage?

Du kan reklamere opptil fem år, avhengig av hvor lenge det du har kjøpt er ment å vare. Det er to års klagefrist ved kjøp fra privatperson.

Har du grunn til å klage?

Er det en fabrikasjonsfeil eller du har ikke fått det du har betalt for, skal selgeren ordne opp. Alt skal være som selgeren har sagt gjennom annonsering, i butikken og andre steder, og du skal ha fått all viktig informasjon. Ta med kvittering eller en annen type bevis for kjøpet - enten det er en kontoutskrift eller registreringsepost dersom du har registrert produktet ditt ved kjøp.

Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv. Du kan eventuelt sjekke om du har en forsikring du kan benytte.

OBS! Ny forbrukerkjøpslov

Du har rett til at ting som blir levert med operativsystem eller annen programvare blir oppdatert jevnlig i minst 5 år.  

Dette gjelder for produkter fra og med 1. januar 2024. 

Klag innen rimelig tid

Når du oppdager at det er noe feil med en vare du har kjøpt må du klage til selger innen rimelig tid. I forbrukerkjøp er to måneder alltid tilstrekkelig, men det er viktig at du klager så raskt som mulig.

Klagefristen er to eller fem år

Du har alltid to års klagefrist (reklamasjonstid) når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år.

Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år (forbrukerkjøpsloven).

Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson (kjøpsloven).

OBS! Ny forbrukerkjøpslov

Den nye loven utvider selgers ansvar fra seks måneder til to år. Feil som viser seg de første to årene etter kjøpet, antas å være den næringsdrivende selgers ansvar. 

Dette gjelder for produkter fra og med 1. januar 2024. 

Hva kan du kreve?

Så snart det er slått fast at feilen er selgerens ansvar, skal han tilby reparasjon eller ny vare. Det skal du få innen rimelig tid. Det skal ikke være til vesentlig ulempe for deg, og selger kan normalt ikke forsøke å reparere den samme feilen mer enn to ganger.

Klarer ikke selgeren å reparere eller å gi deg en ny vare, kan du få et prisavslag eller pengene tilbake. Du kan da be om forsinkelsesrente, men selgeren kan også redusere beløpet for den tiden du har kunne bruke varen.

Hvis du har fått utgifter på grunn av feilen, kan du også be om erstatning. Utgiftene må da ha vært nødvendige.

OBS! Ny forbrukerkjøpslov

Etter ny lov har selger kun rett til å enten reparere eller gi nytt produkt én gang per kjøp. Dette gjelder også feil av forskjellig art. Merk at selger kan ha rett på flere retteforsøk hvis det er rimelig.  

Dette gjelder for produkter fra og med 1. januar 2024. 

Retten til låneprodukt

Noen ting er vanskelig å klare seg uten. Du har rett til å låne et objekt fra butikken hvis det ikke er urimelig dyrt for butikken i forhold til nytten du har av tingen. Låneproduktet trenger ikke å være identisk med ditt eget, men skal kunne brukes på omtrent samme måte. Du kan be om dette fra første dag, og har rett til det hvis det er klart at reparasjonen vil ta mer enn en uke.

OBS! Ny forbrukerkjøpslov

Du har kun rett på låneprodukt hvis fraværet av tingen vil føre til vesentlig ulempe, og om et låneprodukt er rimelig sett i forhold til ditt behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.  

Hvis du har behov for tingen, og selgeren ikke tilbyr et låneprodukt, kan du kreve utgiftene til å leie et låneprodukt erstattet. Husk å begrenset kostnadene dine mest mulig.  

Dette gjelder for produkter fra og med 1. januar 2024. 

Når varen «selges som den er»

Når du kjøper noe brukt, står det ofte at varen «selges som den er». Det begrenser rettighetene dine noe, men selgeren må fremdeles ha fortalt deg alt som er viktig, han må holde det han har lovet, og varen skal være som du kan forvente deg.

Har du kjøpt noe av en privatperson, må varen være vesentlig dårligere enn du kunne forventet deg for at du skal ha grunn til å klage.

OBS! Ny forbrukerkjøpslov

Næringsdrivende har ikke lengre mulighet til å selge ting «som den er» eller med lignende generelle forbehold om tilstanden. Det må gis konkret informasjon om tingens svakheter hvis de finnes.  

Handler mellom to private kan fortsatt ha generelle forbehold, inkl. «som den er.» 

Dette gjelder for produkter fra og med 1. januar 2024. 

Sjekk butikkens garanti

Hvis du har en garanti, kan det hende du kan klage selv om reklamasjonsfristen er ute. En garanti lar deg ofte klage på flere typer feil, så sjekk vilkårene i garantien.

Hvis selgeren sier at feilen ikke går på garantien, kan du fremdeles ha rett til å klage takket være forbrukerkjøpsloven.

Slik går du frem for å klage

Hvis du ønsker å klage, må du først ta saken opp med selger. Blir du ikke enig med selger, kan du klage saken inn for Forbrukertilsynet eller en klagenemnd.