Forside > Økonomi og betaling > Betalingsproblemer

Betalingsproblemer


Sliter du med å få endene til å møtes? Sjekk hvor du kan få hjelp.

Ta kontakt med dem du skylder penger så snart som mulig

Svar
Nei

Når du tar kontakt med dem du skylder penger, viser du at du er opptatt av å ta hånd om og løse din situasjon. Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. Også andre leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Ignorerer du regningene, påløper også purregebyr, morarenter, inkasso- og innkrevingsgebyr. Kredittyter, som har gitt deg lån med sikkerhet, vil ved mislighold over tid kunne kreve sikkerheten utløst for inndekking av utestående gjeld. Tvangssalg av f.eks. den pantsatte bilen vil koste deg dyrt.

Stram inn forbruket

Svar
Nei

Vær nøktern når du vurderer hva du ikke kan klare deg uten, og prioriter de helt nødvendige tingene. Du kan vurdere dine forbruksutgifter opp mot tilsvarende husholdning i SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter.

Ta kontakt med NAV

Svar
Nei

NAV Gjeldsrådgivning gir råd til alle som har, eller står i fare for å få, økonomiske problemer. Telefontjenesten skal være hjelp til selvhjelp. Ring 55 55 33 39, tastevalg 1.

Du kan være anonym som innringer, hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon eller kontantkort, vil rådgiverne tilby å ringe tilbake til deg

Les mer om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving på NAVs nettsider.

Offentlig gjeldsordning

Svar
Nei

Er du alvorlig rammet av gjeldsproblemer, kan du få gjeldsordning fra det offentlige, uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer, hjelp til å få kontroll over din egen økonomi igjen.

Gjeldsordning er ingen lettvint løsning, men en siste mulighet til å få orden og kontroll over egen økonomi når gjeldsproblemene har blitt uoverkommelige, og du ikke lykkes i å løse betalingsproblemene på egen hånd.

Les mer om gjeldsordningsloven i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets veileder.