Netthandel


Sjekk hva du bør undersøke før du handler på nett, og
hvordan du går frem hvis du ønsker å klage på kjøpet.

Sjekk om du finner kontaktinformasjon

Check
Nei

En ærlig selger vil gjerne bli funnet av kundene, og er derfor raus med kontaktinformasjonen sin. Så når du skal vurdere en nettbutikk, kan du begynne med å se etter navn, post- og e-postadresse, telefon- og organisasjonsnummer.

Sjekk firmaets rykte

Check
Nei

Bruk søkemotorer på nett for å finne ut om firmaet er til å stole på. Søk på firmanavnet pluss slikt som fraud, complaint, review og lignende.

Befinner nettbutikken seg i USA, kan du sjekke den på Better Business Bureau.

Sjekk vilkårene

Check
Nei

Selgere kan sette veldig ulike betingelser for hva som skjer ved for eksempel forsinkelse, avbestilling eller retur. Dette er avtalen din med selger, så vær sikker på at du vil akseptere den. Dette gjelder særlig utenfor EU/EØS-området, der rettighetene varierer stort.

Sjekk totalsummen

Check
Nei

Før du handler på nettbutikken, bør du sammenligne prisene med andre butikker. Husk å legge frakt, gebyrer og avgifter på prisen for å vite hva varen vil koste deg totalt. Skal du importere noe, kan du sjekke importkalkulatoren til Tollvesenet.

Ekte vare: Det florerer av piratkopier innen en rekke varegrupper, og det er vanskelig å bedømme om du har med ekte vare å gjøre på nett. Vær klar over at Tollvesenet kan beslaglegge piratprodukter hvis de mistenker at du vil selge dem videre.

Velg sikker betaling

Check
Nei

Tenk deg om to ganger før du betaler for en vare eller tjeneste på forskudd. Bruk heller kredittkort og betalingsløsninger som Paypal eller løsningen til finn.no.

Ved bruk av bankkort belastes kontoen din for kjøp av varer eller tjenester ved netthandel, bestilling av reiser, hotell og lignende. Gjennom transaksjonen blir beløpet belastet din konto, det vil si at du forskuddsbetaler, eller beløpet «reserveres» på din konto.

Ved bruk av kredittkort til betaling for varer og tjenester, belastes beløpet kredittkortet gjennom at beløpet «reserveres». Når kjøpet forfaller til betaling, belastes dette kredittkortfakturaen, som du normalt får tilsendt månedlig.

OBS! Ved bruk av kredittkort har du lovfestet rett på pengene tilbake om du ikke får det du har bestilt, uavhengig av i hvilket land selger befinner seg. Enkelte ganger kan selger ha avtale med en annen aktør, som igjen har avtale med kortselskapet, og da gjelder ikke denne retten. Også bruk av debetkort gir deg gode muligheter for å få pengene tilbake. I begge tilfeller må du først klage til selger. Får du ikke gjennomslag hos selger, kan du rette kravet mot banken din, og be dem dekke tapet ditt.

Nettvett!

Svar
Nei

Siden du vet lite om selgeren, kan det være greit at han vet lite om deg også. Det reduserer faren for å bli utsatt for svindel eller misbruk av opplysninger.

Ikke gi informasjon om deg selv før du faktisk skal handle, og da bare det som er strengt nødvendig. Vær skeptisk til å avsløre personlige opplysninger, som personnummer.

Nettbutikken bør ha en policy for personvern på siden sin. Den bør si hva opplysningene skal brukes til, fortelle om selskapets datasikkerhet og hvor du kan henvende deg med spørsmål.

Hvordan går jeg frem for å klage?

Svar
Nei

1. Klag til selger 

Hvis du er misfornøyd med en vare eller at varen ikke kommer, må du først ta kontakt med selger. Bruk gjerne et av Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

Klagebrev til selger

 

2. Klag til Forbrukerrådet

Hvis du har handlet av en norsk nettbutikk og ikke kommer noen vei med selger, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet.

Klage til Forbrukerrådet

 

Hvis du har handlet i utlandet

  • EU – Har du handlet i nettbutikk i EU/EØS, må du kontakte Forbruker Europa
  • USA – Har du handlet i nettbutikk i USA kan du gå via Better Business Bureau.
  • I land utover disse må du undersøke mulighetene, men det er fare for at pengene er tapt.

Husk at du kan kreve pengene tilbake av banken, dersom du har betalt selgeren direkte med kredittkort.