Svindel


Tips og råd om ukjente regninger, kataloghaier og premier som er for gode til å være sanne.

Hva gjør jeg hvis jeg får regning for noe jeg ikke har bestilt?

Spørsmål
Nei

Du er ikke pliktig til å betale for varer du ikke har bestilt. Skulle du likevel møte et krav fra en selger, bør du gi beskjed om at du ikke kommer til å betale.

Skriv i brevet at det ikke foreligger noen avtale om kjøp. Det er selger som eventuelt må dokumentere at en slik avtale foreligger. Dette kan være vanskelig hvis avtalen er inngått per telefon. For eksempel kan selger ha sendt en ferdig utfylt avtale hvor det står at du må ta kontakt innen to uker, dersom du ikke vil være bundet av avtalen.

Den oppgitte kontaktinformasjonen er ofte et telefonnummer eller en e-post som ikke er i bruk, og du har dermed ikke mulighet til å si fra deg avtalen. Dette er ingen lovlig måte for selgeren å inngå en avtale på, og du er selvfølgelig ikke bundet av en slik avtale.

Dersom selger sender saken til inkasso, bør du ta kontakt med inkassobyrået og gjøre dem oppmerksom på at kravet er omstridt. Inkassoselskapet har da ikke lov til å inndrive kravet.

Hvordan kommer jeg meg ut av «avtale» med katalogfirma?

Spørsmål
Nei

Katalogsvindlere, såkalte kataloghaier, henvender seg først og fremst mot næringslivet. Du mottar gjerne en forsendelse, hvor det ser ut som om du skal bekrefte din (nye) firmaadresse. Ved at du bekrefter adressen aktiverer du et «abonnement» på annonsering av ditt firma eller din forening til en svært høy pris.

Vi anbefaler imidlertid at du kontakter firmaet skriftlig (per e-post eller brev) dersom du mottar fakturaer for oppføringer i kataloger som du ikke har bedt om. Gi beskjed om at du ikke har akseptert å betale for den aktuelle oppføringen, og at du anser betalingskravet for ugrunnet. Ikke betal fakturaen.

Dersom du blir kontaktet av et inkassoselskap i forbindelse med krav fra firmaet, kontakt inkassoselskapet og informer om at kravet er omstridt. Inkassoselskapet har da ikke lov til å drive inn kravet.

Forbrukerrådet behandler ikke tvister mellom næringsdrivende og kan ikke behandle denne typer klager. Se mer informasjon på varslingslisten.no

Hva gjør jeg hvis jeg vinner i en ukjent konkurranse?

Spørsmål
Nei

I mange tilfeller av lotterisvindel får du beskjed om at du har vunnet en stor premie, men at du må betale inn en sum penger for å få den utbetalt.

Økokrim advarer mot både brev og e-post med denne typen innhold, og anbefaler deg ikke å svare.

Enkelte selskaper følger opp brevet eller e-posten med å ringe deg på telefon. Høres dette for godt ut til å være sant, er det gjerne akkurat det. Ikke gi ut personlig informasjon, og ikke svar på henvendelsen.

Skulle inkassoselskapet til tross for dette ikke stoppe saken, kan du klage selskapet inn for Finansklagenemnda.