Forbrukerrådet 70 år

Viktige forbrukerseiere gjennom 70 år

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1953

Forbrukerrådet opprettes

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1955

Eggtest

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1958

Forbrukerraporten

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1962

Høyesterettsdom

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1962

Vi er alle forbrukere

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1965

Lukkeloven

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1969

Forbrukerrådet kikkes i kortene

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1972-1975

70-tallets lovbonanza

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1973-1975

Fylkeskontorer

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1978

Forbrukertvistutvalget opprettes

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1984-1986

Bank og kreditt i fokus

Forbrukerrådets 70 års logo. Illustrasjon

1987-1988

Børskrakk og boligkrakk

Forbrukerrådets 70 års logo. Illustrasjon

1991

Midlertidig økonomitjeneste

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

1997

Forbrukerrådet.no

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

2002

Forbrukerrådets første styre

Forbrukerrådets 70 års logo. Illustrasjon

2008

Finansportalen.no

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

2013

Røeggensaken

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

2014

Strømpris.no

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

2015

Flykalkulatoren

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

2019

Gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådets 70 års logo.Illustrasjon

2021

Forbrukerrådet blir ett kontor

Historisk påvirkningsarbeid

Inger Louise Valle

Portrett av Inger Louise Valle.Foto

Inger Louise Valle er antakelig Forbrukerrådets mest innflytelsesrike medarbeider. Hun begynte som juridisk konsulent hos oss og endte som forbrukerstatsråd i 1971 – og hadde en finger med i spillet i alle de viktigste forbrukerlovene: markedsføringsloven, kjøpsloven og angrerettloven.

Aase Bjerkholt

Bilde av Aase Bjerkholt.Foto

Bjerkholt var forbrukerstatsråd for Familie- og forbrukerdepartementet fra 1955-1965. Det var Bjerkholt som måtte opp på pidestallen og forklare hvorfor Forbrukerrådet ikke skulle disiplineres i forbindelse med eggtesten.

Kristin Moe

Kristin Moe er mest kjent for å ha endret styrelederrollen og gjort den synlig. Hun er den klart mest profilerte styreleder vi har hatt, og tok plassen som den mest sentrale talspersonen. Moe utfordret både samfunnet rundt oss på vegne av forbrukeren, men også organisasjonen selv, ved å være svært proaktiv.

Gerd Benneche

Advokat Gerd Benneche var med i Forbrukerrådet helt fra begynnelsen, og skapte som informasjonsansvarlig mye av gjennomslaget vårt. Hun var blant dem som opprettet Forbrukerrapporten, og jobbet for å få gjennomslag for å navngi dårlige produkter i publiserte tester. 

Dypdykk i Forbrukerrådets filmer