Forsinket eller skadet bagasje

Hvis bagasjen er forsinket, bortkommet eller skadet, kan du kreve erstatning av flyselskapet.

Dine flyrettigheter på 1-2-3

Benytt vår flykalkulator for å enkelt regne ut hva du har krav på dersom flyet blir forsinket eller innstilt. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet og se rettighetene dine. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet, og se rettighetene dine. Du kan også lese om rettighetene dine nedenfor, og få informasjon om hvordan du går frem for å klage.

Hva kan du kreve hvis bagasjen er forsinket?

Hvis bagasjen din er forsinket, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder selv ved kortere forsinkelser, men utgiften må skyldes et nødvendig behov.

Eksempel

Eksempler på utgifter du får erstattet ved forsinkelser kan være utlegg for nødvendige klær og toalettartikler som tannbørste, hud- og hårprodukter.

Hvis forsinkelsen bare er på noen få timer, er det begrenset hva du kan få erstattet av utgifter til innkjøp av nye klær og liknende. Husk at du har en plikt til å begrense tapet/innkjøpet til det som er nødvendig.

Få bekreftelse på at bagasjen er forsinket

Du må gi flyselskapet beskjed ved bagasjeutleveringen dersom den innsjekkede bagasjen ikke kommer frem. Ta kontakt i skranken ved bagasjeutleveringen på flyplassen, og sørg for å få en bekreftelse på at bagasjen er forsinket.

Etter at du har fått tilbake bagasjen, må du klage skriftlig til flyselskapet og kreve erstatning for de utgiftene forsinkelsen har medført. Fristen for å kreve erstatning er 21 dager etter at bagasjen er kommet til rette.

Hva kan du kreve hvis bagasjen blir borte?

Du kan ha krav på erstatning dersom din innsjekkede bagasje blir borte. Om flyselskapet erkjenner at bagasjen må regnes for å være tapt, eller om den innsjekkede bagasjen ikke har kommet til rette 21 dager etter flygningen, har du krav på erstatning tilsvarende verdien på bagasjen.

Vær oppmerksom på at erstatningen alltid vil være begrenset oppad til et maksimumsbeløp. Dette maksimumsbeløpet varierer etter hvilket land du skal reise fra eller til. Du bør derfor ikke legge spesielt verdifulle gjenstander i bagasjen.

Innenfor Norge og EU/EØS-området (og enkelte flygninger utenfor), er maksimumsbeløpet du får erstattet ca 13 000 norske kroner. For andre flygninger utenfor EØS, vil maksimumsbeløpet kunne være atskillig lavere.

Hva kan du kreve ved skadet bagasje?

Du kan ha krav på erstatning dersom den innsjekkede bagasjen blir skadet. Flyselskapet har ansvar for all innsjekket bagasje som er tillatt å ta med på flygningen. Dersom det kan påvises skade, kan du kreve erstatning fra flyselskapet. Det er viktig å huske på at du selv er ansvarlig for at bagasjen er pakket på en forsvarlig måte.

Flyselskapet vil ikke være ansvarlig for skader som skyldes bagasjens egenskaper, for eksempel glass og andre skjøre gjenstander som må håndteres spesielt forsiktig. Du har heller ikke krav på erstatning dersom bagasjen hadde en feil eller svakhet som førte til skaden, for eksempel om kofferten din hadde sprekker eller hull.

Verdifulle gjenstander

Om bagasjen din er spesielt verdifull, bør du opplyse flyselskapet om dette når du sjekker inn. I mange tilfeller kan flyselskapet tilby bagasjevilkår som gir bedre dekning dersom bagasjen blir skadet eller mistet. Vær oppmerksom på at flyselskapet kan kreve at du betaler et gebyr for denne beskyttelsen. Du vil uansett ikke motta høyere erstatning enn det bagasjen er verdt.

Dersom du ønsker å sikre verdiene i bagasjen fullt ut, kan det være nødvendig å tegne en reiseforsikring. Dersom du har reiseforsikring, bør du undersøke hvilke vilkår som gjelder. For deg som ikke har reiseforsikring, kan det være lurt å undersøke hvilke forsikringer som tilbys, og velge den som passer best for ditt behov.

Hvordan går du frem for å klage?

1. Klag til flyselskapet

Du kan alltid klage til første eller siste flyselskap uavhengig av hvor tapet, skaden eller forsinkelsen oppstod. Benytt gjerne Forbrukerrådets klagebrev.

2. Klag til Transportklagenemnda

Hvis du ikke kommer til enighet med flyselskapet, kan du klage saken inn for Transportklagenemnda.