Forside > Reise > Pakkereise > Sjekkliste pakkereise og «sammensatte reiser»

Sjekkliste pakkereise og «sammensatte reiser»


Sett deg godt inn i informasjonen før du bestiller. Sjekk også at eventuelle tilleggsytelser står i avtalen.

Pakkereiser og «sammensatte reiser»

Svar
Nei

Pakkereiseloven som omfatter to typer reiser:

 • pakkereiser
 • sammensatte reisearrangementer

Hva som er hva, har betydning for rettighetene dine.

Dette er en pakkereise

Svar
Nei

Pakkereiser omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som består av minst to av følgende elementer:

 • persontransport, som flyreiser og ferjeturer
 • innkvartering, som hoteller og hytter
 • utleie av kjøretøy som krever førerkort A eller høyere
 • andre turisttjenester

Andre turisttjenester kan typisk være konserter, sportsbegivenheter, utflukter, fornøyelsesparker, omvisninger, skiheiskort eller leie av sportsutstyr. Disse må utgjøre en vesentlig andel av turens verdi, eller være et vesentlig element i turen for å regnes med. For at kjøpet skal være en pakkereise, forutsettes det

 • at pakken er kjøpt samlet

eller

 • at reisetjenestene er bestilt fra forskjellige tilbydere innenfor en 24-timersperiode, der bestillingsprosess er sammenhengende ved at kunde- og betalingsinformasjonen din automatisk blir overført mellom tilbyderne

Reiser presentert, annonsert eller kjøpt på en spesiell måte, vil utgjøre en pakkereise dersom

 • to ulike reisetjenester blir lagt i en handlekurv på en nettside før man betaler
 • minst to ulike reisetjenester tilbys til en samlet pris eller selges som «pakkereise»

Reisen må enten vare over 24 timer, eller inkludere minst én overnatting.

Dette er en «sammensatt reise»

Svar
Nei

Ved sammensatte reiser kjøper du flere reisetjenester, men du avtaler og betaler for den enkelte tjenesten separat.

Et sammensatt reisearrangement kan dannes på to måter:

For det første har du kjøpt en sammensatt reise hvis du velger og betaler for minst to ulike reisetjenester til samme reise ved ett besøk på en nettside eller i butikk. Et eksempel på dette, er der du bestiller og betaler for en flyreise på en nettside, og deretter bestiller og betaler for hotell til samme reise uten å forlate nettsiden.

For det andre har du kjøpt en sammensatt reise dersom en næringsdrivende på en målrettet måte formidler tilbud om kjøp av ytterligere en reisetjeneste fra en annen næringsdrivende, hvis du kjøper denne reisetjenesten mindre enn 24 timer fra du kjøpte den første.

Et eksempel på dette, er der du har kjøpt flybilletter og etter avsluttet bestilling, mottar en lenke på bestilling av hotell på stedet du skal til. Hvis du kjøper hotelloppholdet innen 24 timer, og du må legge inn informasjon om deg selv på nytt, vil det være en sammensatt reise. Reisen må enten vare over 24 timer, eller inkludere minst én overnatting.

Finn ut hvilken turarrangør som gir de beste vilkårene

Check
Nei

Les alltid katalogen og informasjonen/beskrivelsen på nettsiden nøye, også når du bestiller per telefon. Når du henvender deg til arrangøren, kan du få svar på spørsmål om standard, beliggenhet, tilgjengelighet, barnevennlighet og annet som er viktig for din reise.

Se til at tilleggsytelser står i reisebeviset

Check
Nei

Spesielle tilleggsytelser som dere avtaler, må skrives inn i reisebeviset, for eksempel dersom det er bestilt et rom med universell utforming, rom med havutsikt, frokost og liknende. Kontroller reisebeviset/billetten grundig før du reiser, slik at du vet at det stemmer med det du har bestilt.

Husk at reisebeviset, sammen med katalogen/informasjonen fra nettsiden og andre tilsendte opplysninger, beskriver reisen du har kjøpt. Dette utgjør den bindende avtalen med reiseselskapet.

Sjekk om du har avbestillingsbeskyttelse

Check
Nei

Arrangøren skal opplyse om muligheten til å tegne en egen avbestillingsforsikring, slik at du greit kan avbestille reisen ved plutselig og alvorlig sykdom. Hvis du allerede har vanlig reiseforsikring eller har betalt reisen med kredittkort, kan det være verdt å sjekke om du allerede har en avbestillingsbeskyttelse.

I mange tilfeller er du best dekket med en helårs reiseforsikring. En reiseforsikring skal blant annet dekke sykdom på feriestedet, hjemreise, avbestilling og tyveri. På finansportalen.no kan du sjekke priser og vilkår på reiseforsikringer.

Sjekk pass og visum

Check
Nei

Arrangøren skal opplyse om reisemålets pass- og visumkrav før dere inngår avtale. Du som er kunde må opplyse om dine/deres passforhold så snart som mulig, slik at arrangøren kan gi tilbakemelding før dere har inngått en bindende avtale. Hvis du har utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal arrangøren fortelle deg hvor du kan finne riktig informasjon om visum.

Avbestillingsregler

Svar
Nei

Pakkereiser

Du har mulighet til å avbestille en pakkereise helt opp til avreise mot et rimelig gebyr. Det er viktig å huske at gebyret kan øke etter hvert som avreise nærmer seg. Du skal få opplysninger om dette i forkant av kjøpet. Gebyrsatsene skal også komme tydelig frem i selve pakkereiseavtalen.

Hvis det oppstår ekstraordinære omstendigheter (force majeure) i umiddelbar nærhet av reisemålet kan du avbestille reisen uten å betale gebyr. De ekstraordinære omstendigheten må påvirke gjennomføringen av reisen i vesentlig grad, eller transporten dit, for at du skal kunne avbestille.

Det må være klart at slike omstendigheter vil være til stede ved avreise for at du skal kunne slippe gebyr ved avbestilling. Som en tommelfingerregel bør det ikke være mer enn 14 dager til avreise for at du kan avbestille uten gebyr. Dette er fordi de ekstraordinære omstendigheter kan gå over.

Spesielt om Utenriksdepartementet sine reiseråd

Når Utenriksdepartementet fraråder å reise til steder, er rådet vanligvis uten sluttdato, og vi anbefaler at du venter til 14 dager før avreise før du ber om gebyrfri avbestilling. Hvis reiserådet har en konkret sluttdato kan du avbestille hvis avreise er i perioden rådet gjelder.

Spesielt om koronautbruddet

Utenriksdepartementet fraråder nå reiser til alle land. Reiserådet gjaldt i første omgang fra 14. mars til 14. april, men ble 3. april forlenget inntil videre. Vi anbefaler at du venter til det er mindre enn to uker til avreise før du bearrangøren om gebyrfri avbestilling.

Sammensatte reiser

Sammensatte reiser har ikke avbestillingsrett, med mindre tilbyder selv velger å tilby det. Sett deg i så fall nøye inn i vilkårene for slik avbestilling.

Arrangørs rett til å avlyse eller endre turen

Svar
Nei

Arrangøren kan avlyse turer med for få påmeldte deltakere uten plikt til å betale erstatning. Minste antall deltakere skal være angitt på forhånd, og arrangøren skal gi skriftlig beskjed om avlysningen. Arrangøren må da avlyse minst 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser på over 6 dager.

Arrangøren kan avlyse nærmere avreisedøgnet jo kortere tur det er snakk om. Ved uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som forhindrer at reisen kan gjennomføres, for eksempel naturkatastrofer, kan arrangøren avlyse reisen uten erstatningsansvar. Du vil likevel ha krav på full refusjon av innbetalt beløp for reisen. Arrangøren er bundet av den prisen dere avtalte. Hvis det er tatt forbehold om prisendringer, kan prisen endres dersom dette skyldes

 • økte transportutgifter
 • økte skatter/avgifter
 • endrede valutakurser

Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dagene før avreise. Du har uansett rett til å si opp pakkereiseavtalen hvis prisen øker med mer enn 8 prosent etter at avtalen er inngått. Arrangøren kan bare endre andre avtalevilkår hvis det er tatt forbehold om det, og endringene må regnes som uvesentlige. Ved vesentlige endringer har du rett til å si opp pakkereisen uten å betale et gebyr.

Sjekk at du har fått all relevant informasjon

Check
Nei

Opplysningsplikt før pakkereisen

Før du inngår en avtale om pakkereise, skal du få all relevant informasjon om reisen på en tydelig og forståelig måte. Dette inkluderer blant annet informasjon om:

 • hvilke rettigheter du har ved kjøp av pakkereise (gis i standardskjema)
 • reisens viktigste kjennetegn (bl.a. opplysninger om reisemål, oppholdets varighet og datoer, transportmidler, innkvarteringsstedets beliggenhet, utflukter inkludert i pakkereiseprisen, måltidsplan, språk som benyttes ved eventuelle tjenester, og om reisen er egnet for bevegelseshemmede personer)
 • arrangør og formidler
 • samlet pris
 • minste antall personer som kreves for at reisen kan gjennomføres
 • generelle opplysninger om pass- og visumskrav
 • helsekrav i bestemmelseslandet

Før du binder deg til avtalen, skal du også få opplysninger om at du kan si opp avtalen mot betaling av et rimelig og spesifisert oppsigelsesgebyr.

Opplysningsplikt før den sammensatte reisen

Før du er bundet av avtalen om en sammensatt reise, skal du få tydelig informasjon om at

 • reisen ikke omfattes av de rettigheter som kun gjelder for pakkereiser
 • hver tjenesteyter er ansvarlig utelukkende for sin tjeneste
 • det er stilt garanti i tilfelle konkurs hos formidleren av den sammensatte reisen, hvis denne mottar betaling

Opplysninger som skal gis i pakkereiseavtalen, eller i bekreftelsen

I tillegg til forhåndsopplysninger, skal avtalen eller bekreftelsen blant annet inneholde:

 • den reisendes særlige krav som arrangøren har godtatt
 • arrangørens ansvar- og bistandsplikt
 • kontaktinformasjon til lokal representant
 • informasjon om klage- og tvisteløsningssystem
 • reisendes reklamasjonsplikt
 • rett til å overdra reisen

Før avreise skal arrangøren gi den reisende nødvendige kvitteringer, reisekuponger og billetter, opplysninger om planlagte avreisetidspunkter, opplysninger om fristen for innsjekking, om planlagte tidspunkter for stopp underveis, transportforbindelser og ankomst.