Du har sterke rettigheter dersom en lovlig elsparkesykkel ikke fungerer som det skal. 

Hva regnes som et lite elektrisk kjøretøy?

Lovlige elektriske kjøretøy

For at et lite elektrisk kjøretøy skal være lovlig, må det defineres som sykkel i lovverket. Eksempler på slike kjøretøy er:  

  • elektriske sparkesykler (Ninebot ol.) 
  • store tohjulinger (Segway ol.) 
  • mindre enhjulinger og ståbrett (Airwheels ol.) 
  • elektriske skateboard (Boosted ol.) 

Listen er ikke uttømmende, og andre kjøretøy kan også omfattes av definisjonen sykkel.  

Krav til små elektriske kjøretøy

Lovlige elektriske kjøretøy

For at et lite elektrisk kjøretøy skal defineres som sykkel, og være lovlig, må det etter sykkelforskriften

  • ha en hastighetssperre på 20 km/t 
  • veie maksimalt 70 kg inkl. batteri 
  • ikke ha bredde over 85 cm / høyde over 120 cm 

Det er kun selvbalanserende kjøretøy, som Segway, som kan ha sete.  

Selger er forpliktet til å informere deg dersom kjøretøyet har egenskaper som avviker fra forskriftskravene.  

Ulovlige kjøretøy

Regnes som motorvogn

Dersom kjøretøyet avviker fra reglene, er ikke kjøretøyet lenger å regne som sykkel. Konsekvensen er i slike tilfeller at kjøretøyet er å anse som en motorvogn etter veitrafikkloven.  

Motorvogner må registreres og forsikres før de er lov til å bruke. Det er kun helt unntaksvis at små elektriske kjøretøy kan registreres som moped eller lignende.  

Et ulovlig kjøretøy er ulovlig å bruke hvor som helst. Hvor som helst inkluderer vei og fortau, men også stier, skiløyper og stuegulvet.  

Den vanligste ulovligheten er at kjøretøyet ikke har hastighetssperre. Det er krav om en hastighetssperre på 20 km/t for motoren. Det betyr at du lovlig kan rulle i nedoverbakke langt over 20 km/t, men at motoren slutter å gi kraft når denne hastigheten passeres.   

Dersom uhellet er ute, og du kjørte på et ulovlig kjøretøy, kan ditt personlige økonomiske ansvar bli veldig stort. Forsikringen din vil normalt heller ikke dekke slike skader.  

Forbrukerrådet fraråder sterkt å kjøpe eller bruke et ulovlig elektrisk kjøretøy.  

Hva gjør du hvis kjøretøyet har en feil?

Fem års reklamasjon

De fleste små elektriske kjøretøy har en markedsføring, pris og teknisk kvalitet som gir dem en klagefrist på fem år. Et lite elektrisk kjøretøy må vedlikeholdes på samme måte som en sykkel.  

Dersom kjøretøyet slutter å fungere, på tross av normalt vedlikehold, kan du klage til selger.  

Selger er da forpliktet til å undersøke produktet og tilby kostnadsfri reparasjon av feilen, eventuelt nytt produkt. Dersom samme feil dukker opp for tredje gang har du krav på pengene tilbake.  

Hvis selgeren avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du ta saken til Forbrukertilsynet.