Små elektriske kjøretøy

Du har sterke rettigheter dersom en lovlig elsparkesykkel ikke fungerer som det skal. 

Krav til små elektriske kjøretøy

For at et lite elektrisk kjøretøy skal være lovlig, må det defineres som sykkel i lovverket, og må:

  • ha en hastighetssperre på 20 km/t 
  • veie maksimalt 70 kg inkl. batteri 
  • ikke ha bredde over 85 cm / høyde over 120 cm

Det er kun selvbalanserende kjøretøy, som Segway, som kan ha sete.  

Selger er forpliktet til å informere deg dersom kjøretøyet har egenskaper som avviker fra forskriftskravene.

Eksempler på små elektriske kjøretøy

  • elektriske sparkesykler (Ninebot ol.)
  • store tohjulinger (Segway ol.) 
  • mindre enhjulinger og ståbrett (Airwheels ol.) 
  • elektriske skateboard (Boosted ol.) 

Listen er ikke uttømmende, og andre kjøretøy kan også omfattes av definisjonen sykkel. 

Ulovlige kjøretøy

Dersom kjøretøyet avviker fra reglene, er ikke kjøretøyet lenger å regne som sykkel. Konsekvensen er i slike tilfeller at kjøretøyet er å anse som en motorvogn etter veitrafikkloven.  

Motorvogner må registreres og forsikres før de er lov til å bruke. Det er kun helt unntaksvis at små elektriske kjøretøy kan registreres som moped eller lignende.  

Et ulovlig kjøretøy er ulovlig å bruke hvor som helst. Hvor som helst inkluderer vei og fortau, men også stier, skiløyper og stuegulvet.  

Den vanligste ulovligheten er at kjøretøyet ikke har hastighetssperre. Det er krav om en hastighetssperre på 20 km/t for motoren. Det betyr at du lovlig kan rulle i nedoverbakke langt over 20 km/t, men at motoren slutter å gi kraft når denne hastigheten passeres.   

OBS!

Fra 1. januar 2023 må du ansvarsforsikre elektriske sparkesykler og andre små elektriske motorvogner. Du tar en svært stor risiko ved å la utstyret ditt være uforsikret. Det økonomiske ansvaret for personskader er ubegrenset, mens for skade på ting og eiendom er grensen 100 millioner kroner.  

Det vil i praksis si at du kan bli ansvarlig for veldig høye summer om du kjører for eksempel en uforsikret elsparkesykkel. Reglene krever ikke noen form for skyld i skaden, og så lenge motorvognen gjør skade, er det eier som hovedregel vil være ansvarlig.  

Alle forsikringsselskap som tilbyr ansvarsforsikring for bil, tilbyr også ansvarsforsikring for elsparkesykler og andre små elektriske fremkomstmidler. Disse koster fra 50 til 100 kroner i måneden. Les mer om forsikringskravet her.

Slik går du frem for å klage

1. Klag til seljar

Dersom du er misnøgd med kjøpet og ønskjer å klage, må du fyrst klage til seljar. Bruk gjerne Forbrukarrådets ferdige klagebrev.

2. Ta saka til mekling

Dersom seljaren avviser klaga di og du er ueinig i avvisinga, eller du ikkje får svar innan svarfristen du har sett, kan du ta saka inn for Forbrukertilsynet.