Kontrakt

Kontrakt for kjøp av fritidsbåt

Nynorsk

Dette er ein kontrakt som kan brukast ved sal av brukt fritidsbåt mellom privatpersonar.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF

Husk å lagre kontrakten på eigen pc før utskrift og utfylling med penn.

Fyll ut kontrakten og signer PDF digitalt

Du kan signera digitalt med Posten si signering dersom du vil unngå å skrive ut, skanne og vidaresende ein fysisk kontrakt. Fyll ut den nynorske PDF-kontrakten vår digitalt, lagre kontrakten på eigen pc og last det opp på Posten si signeringsteneste. Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalt med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Kontrakt for kjøp av fritidsbåt på andre skriftspråk