Forside > Kontrakter > Kontrakt for kjøp av fritidsbåt

KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av fritidsbåt

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved sal av brukt fritidsbåt mellom privatpersonar.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut av partane i fellesskap.

NB! Husk å laste ned kontrakten til eigen pc før utfylling.

Etter utfylling skriv ut i aktuell mengd kopiar og signer begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Kontrakt for kjøp av brukt fritidsbåt

Kontrakten kan alternativt skrivast ut og fyllast ut på papir.