Forside > Kontrakter > Kjøp av fritidsbåt

KONTRAKT

Kjøp av fritidsbåt

Bokmål
Dette er en kontrakt som kan brukes ved salg av brukt fritidsbåt mellom privatpersoner.

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap.

Dersom du/dere oppretter bruker på Min Side, kan skjemaet lagres og redigeres. Skjemaet kan lagres og redigeres på Min Side i maksimalt ett år. Du finner innlogging til Min Side øverst til høyre når du åpner det elektroniske skjemaet.

Kjøp av brukt fritidsbåt (elektronisk)

Etter utfylling laster du/dere ned en pdf av kontrakten, som skrives ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir (se lenke til høyre på siden).

PDF


Vi oppfordrer selger til å fylle ut alle relevante punkter i kontrakten, og kjøper til å undersøke båten i samsvar med rådene som gis på slutten av kontraktskjemaet.

Forbrukerrådets-kontrakt-ved-kjøp-av-fritidsbåt-mellom-private-25.11.15