Forside > Kontrakter > Kontrakt for kjøp av bruktbil

KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av bruktbil

Nynorsk
Skal du kjøpe bruktbil, kan det vere nyttig å sikre deg mot dei verste bilfellene.

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Signeringa blir gjord enkelt med Postens e-signering. Her får begge partar moglegheit til å signera, sjå status undervegs og lasta ned kontrakten.

Nynorsk versjon av digital kontrakt er under utarbeiding.

Fyll ut kontrakten og signer digitalt

Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalte med Vipps av den som opprettar kontrakten.

NB! Viss du tar pause på meir enn 20 minutt i utfyllinga, vil skjema blir sletta på grunn av tryggingsinnstillingar.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF

Du kan òg velja å lasta ned kontrakten som PDF. Husk å lagra kontrakten på eigen pc før utfylling.

Du finn tips og råd ved kjøp og sal av bruktbil på nettsidene våre