Forside > Kontrakter > Kjøp av bruktbil

KONTRAKT

Kjøp av bruktbil

Nynorsk
Skal du kjøpe bruktbil, kan det vere nyttig å sikre deg mot dei verste bilfellene.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Kjøp av bruktbil mellom private (elektronisk)

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir (sjå lenkje til høgre på sida).

PDF


Forbrukarrådet sin kontrakt for kjøp av bruktbil 14.09.16

Du kan samtidig laste ned «tilstandsrapport for bruktbil» for inspeksjon av bilen ved verkstad/teststasjon.

Tilstandsrapport bruktbil

Tilstandsrapporten gir grundige opplysingar om bilen sin tilstand både på EU-kontrollen sine punkt og viktige driftsfunksjonar som motor, girkasse osv.