Kontrakt

Kontrakt for kjøp av bruktbil

Nynorsk

Skriv alltid kontrakt. Det gjer det enklare å fastslå kva de er blitt einige om, og gjer at du står sterkare ved ein eventuell konflikt.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF her

PS! Husk å lagre kontrakten på eigen pc før utfylling.

Signer kontrakten digitalt

Viss du ønskjer å signera kontrakten digitalt, kan dette gjerast med Postens e-signering. Tenesta gir begge partar høve til å signera kontrakten digitalt, sjå status undervegs og lasta ned kopi av kontrakten etter signering. Det er ikkje mogleg å gjera endringar i kontrakten etter at han er send til signering. Kvar signatur kostar 20 kroner og blir betalt med Vipps av den som opprettar kontrakten.

Kontrakt for kjøp av bruktbil på andre skriftspråk