Forside > Kontrakter > Kjøp av fast eigedom

KONTRAKT

Kjøp av fast eigedom

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved ordinære kjøp av hus, eigarseksjon eller hytte mellom private utan bruk av meklar.

Kontrakten kan brukast der seljaren ønskjer å selje eigedomen med den generelle reservasjonen at eigedomen blir seld som den er.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap.

Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Kjøp av fast eigedom (elektronisk)

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir.