Forside > Kontrakter > Kontrakt for kjøp av fast eigedom

KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av fast eigedom

Nynorsk
Dette er ein kontrakt som kan brukast ved ordinære kjøp av hus, eigarseksjon eller hytte mellom private utan bruk av meklar.

Kontrakten kan brukast der seljaren ønskjer å selje eigedomen med den generelle reservasjonen at eigedomen blir seld som den er.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut av partane i fellesskap. Vi tilrår at du lastar ned kontrakten og fyller ut og lagrar på eigen PC.

Kontrakt for kjøp av fast eigedom

Etter utfylling skriv ut i aktuell mengd kopiar og signer begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir.