Forside > Kontrakter > Kontrakt for kjøp av fast eiendom

KONTRAKT

Kontrakt for kjøp av fast eiendom

Bokmål
Dette er en kontrakt som kan brukes ved ordinære kjøp av hus, eierseksjon eller hytte mellom private uten bruk av megler.

Kontrakten kan brukes når selgeren ønsker å selge eiendommen med det generelle forbeholdet at eiendommen selges «som den er».

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut av partene i fellesskap.

Vi anbefaler at du laster ned kontrakten og fyller ut og lagrer på egen pc.

Kontrakt for kjøp av fast eiendom

Etter utfylling laster du/dere ned kontrakten, som skrives ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir.