Side

Problemer med fakturering fra Strex?

18. februar, 2021

Mange opplever å få ukjente trekk på sin mobilregning som kun er merket med Strex. Les våre råd og tips til hvordan du kan stoppe dette.

Dette er Strex

Strex er en betalingsløsning på lik linje med Vipps og kredittkort. Betalingsløsningen tilbys av mobilselskapene, og gir deg som forbruker mulighet til å betale for varer og tjenester gjennom ditt mobilabonnement som eksempelvis kino, parkering og kollektivtransport.

Nedenfor finner du informasjon om:

Smarttelefon på bord. Foto.

Slik sjekker du hva Strex-beløpet gjelder

Informasjon om tjenester betalt gjennom Strex vises ikke på din mobilfaktura, det står kun Strex og et beløp. Du finner informasjon om hvilket selskap du kjøpte tjenesten av og hva det gjelder under hver enkelt transaksjon ved å logge inn på min side på Strex.no. Har du spørsmål til transaksjonen som har blitt gjennomført, kontakt selger.

Slik klager du på fakturering fra Strex

Har du fått et trekk fra et selskap som du ikke kjenner igjen, eller er uenig i er det mulig å klage direkte til selskapet som har trukket deg for beløpet. Du kan også velge å klage direkte til mobiloperatøren. Mobiloperatøren må kunne dokumentere at du har bestilt den mobile innholdstjenesten for at de skal kunne kreve betaling for denne tjenesten.

Du gjør følgende hvis du ønsker å klage:

 1. Finn fram mobilregningen din.
 2. Sjekk hvor stor del av totalsummen som tilsvarer det beløpet du er uenig i. Det står ofte «Strex» bak denne transaksjonen på mobilregningen.
 3. Trekk dette beløpet fra mobilregningen, og betal resten av regningen til mobilleverandøren, dette er vanlig forbruk.
 4. Gå inn på mobiloperatørens nettside. Finn kontaktskjema/epost adresse.
 5. Send skriftlig henvendelse merket «Klage på fakturering via STREX»

Dette bør klagen inneholde:

 • Si tydelig ifra hvilket beløp du klager på (Strex beløpet), og når transaksjonen ble gjennomført.
 • Begrunn hvorfor du mener du ikke plikter å betale dette eksempelvis at du ikke har inngått noen avtale med det aktuelle selskapet.
 • Be om at selskapet dokumenterer at det har blitt inngått en avtale, og når denne avtaleinngåelsen har blitt gjort.

Dette legger du ved klagen: Kopi av fakturaen du er uenig i.

Når du får svar: Forhåpentligvis løser saken seg på første forsøk!

Dersom du og mobilselskapet derimot ikke blir enige om en løsning, er det mulig å ta saken videre med Brukerklagenemda for behandling.

Om du velger å gjør dette, vil du bli bedt om å sende inn skriftlig kommunikasjon du har hatt med motparten så husk å ta kopi eller skjermbilder av all korrespondanse underveis i prosessen.

Slik sperrer du for fremtidig bruk av mobilbetaling

Du kan gjøre 1 av 2 ting:

 1. Ring inn til mobilselskapet ditt.
 2. Be om at de sperrer for bruk av betaling med mobil på ditt telefonnummer.

Eller

 1. Gå inn på “Min side” hos mobilselskapet ditt.
 2. Gå til innholdstjenester på SMS.
 3. Sperr eller avslutt denne funksjonen.

Den siste varierer fra mobilselskap til mobilselskap.

Slik får du kontroll over mobilregningen

Lurer du på om det er svindel eller hva betalingen gjelder? Mange har spørsmål relatert til abonnement på IQ-tester, spill og konkurranser som annonseres på f.eks. Facebook. Følg godt med på mobilregningen din. Vi anbefaler deg å sperre hvis du mistenker at du har blitt utsatt for svindel. Dersom du ønsker å fortsette med Strex, men vil ha bedre kontroll kan du ofte sette en beløpsgrense per måned. Spør ditt mobilselskap.

Abonner på vårt nyhetsvarsel