65 millioner kroner i bot til Grindr – Fullt medhold for Forbrukerrådets klage

29. september, 2023

Forbrukerrådet klagde i 2020 inn datingappen Grindr for Datatilsynet for brudd på personvernforordningen. Personvernnemnda varslet i dag at de opprettholder Datatilsynets gebyr på 65 millioner kroner.

– Innsamling og deling av personopplysninger er ute av kontroll. Vi er svært glade for at Datatilsynet så resolutt har fulgt opp klagen vår og at Personvernnemnda så tydelig har stadfestet at Grindrs praksis med å dele sensitive personopplysninger med tredjeparter er ulovlig, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Dette sender et kraftig signal til alle selskaper som driver med kommersiell overvåkning. Det er ikke fritt fram å samle inn og dele personopplysninger. Vi forventer at den digitale markedsføringsbransjen som livnærer seg på sporing og profilering av forbrukere gjør grunnleggende endringer for å ivareta forbrukernes rettigheter.

Grinder.Illustrasjon

Forbrukerrådet klagde inn Grindr og fem tilknyttede selskaper i 2020 etter å ha avdekket hvordan en appen samlet inn og delte sensitive opplysninger om brukerne med en rekke andre kommersielle aktører, som igjen forbeholdt seg retten til å dele dette videre med potensielt tusenvis av andre selskap, med hensikt om å målrette overvåkningsbasert markedsføring.   
 
Den inngående kjennskapen til brukernes preferanser og når vi er mest mottakelige for påvirkning, truer ikke bare forbruker- og personvernrettighetene, men kan ha dramatiske konsekvenser for hele samfunnet. Dette er også bakgrunnen for at Forbrukerrådet og en rekke andre forbruker- og menneskerettsorganisasjoner i Europa og USA har tatt til orde for et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring. 

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Forbrukerrådets samarbeidspartnere

Den tekniske undersøkelsen av Grindr ble utført av sikkerhetsselskapet Mnemonic.

Analyse og gjennomgang av annonseindustrien ble gjort i samarbeid med forsker Wolfie Christl fra Cracked Labs.

Den juridiske analysen, utformingen av klager og oppfølging i klageprosessen ble utført i samarbeid med Max Schrems og organisasjonen NOYB.

Ekstra undersøkelse av Grindr ble utført av Zach Edwards fra Victory Medium.

Advokatfirmaet Hjort har bistått i ankeprosessen.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker