Digital

Grindr dømt til å betale 65 millioner kroner etter klage fra Forbrukerrådet 

15. desember, 2021

Datatilsynet fastholder at Grindrs deling av personopplysninger er ulovlig og ilegger sjekkeappen et gebyr på 65 millioner kroner.

Press release in English

– Innsamling og videresalg av personopplysninger er ute av kontroll. Da er det bra at Datatilsynet så resolutt har fulgt opp klagen vår og tydelig konkludert at Grindrs praksis med å dele sensitive personopplysninger med tredjeparter er ulovlig, sier fagdirektør Finn Myrstad. 

– Dette sender et kraftig signal til alle selskaper som driver med kommersiell overvåkning. Det er ikke fritt fram å samle inn og dele personopplysninger. Vi forventer at den digitale markedsføringsbransjen som livnærer seg på sporing og profilering av forbrukere gjør grunnleggende endringer for å ivareta forbrukernes rettigheter. 

Illustrasjon: Forbrukerrådet / Copyleft

Forbrukerrådet klagde inn Grindr i 2020 etter å ha avdekket hvordan en appen samlet inn og delte sensitive opplysninger om brukerne med en rekke andre kommersielle aktører, som igjen forbeholdt seg retten til å dele dette videre med potensielt tusenvis av andre selskap, med hensikt om å målrette overvåkningsbasert markedsføring.   

Opprinnelig varslet Datatilsynet Grindr om et overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner. Dette er nå redusert til 65 millioner kroner etter at Datatilsynet mottok tilsvar fra partene. Saken kan i første omgang ankes videre til Personvernnemnda. 

Forventer at Grindr rydder opp 

Forbrukerrådet har tidligere bedt Datatilsynet vurdere enda strengere sanksjoner ved å pålegge Grindr å: 

  • Informere om hvilke selskaper som har fått tilgang på personopplysninger og hvordan denne informasjonen kan ha bli delt videre med andre selskaper. 
  • Slette alle data som er ulovlig samlet inn, og sørge for at andre selskaper som har mottatt informasjonen gjør det samme. 
  • Sikre at brukerne ikke utsettes for deling og spredning av personopplysninger til andre selskaper. 

Selv om dette er ikke blir fulgt opp i avgjørelsen, forventer Forbrukerrådet nå at selskapet rydder opp og ser til at dette skjer.  

– Informasjonen er samlet inn uten lovlig samtykke og er å regne som særlig sensitiv da den omhandler brukernes seksuelle orientering. Det bør da settes strenge krav til at selskapet ordner opp og sikrer forbrukernes grunnleggende rett til personvern, sier Finn Myrstad. 

Ønsker å forby overvåkningsbasert markedsføring 

Forbrukerrådet har tidligere vist hvordan innsamling og bruk av personopplysninger skjer uten kontroll og uten at har noen mulighet til å vite hva som samles inn, hvem informasjonen deles med og hvordan det benyttes,  

Nobelprisvinner Maria Ressa tok også et kraftig oppgjør mot sosiale medier og overvåkningsøkonomien i sin nobeltale. Ressa pekte blant annet på at hvordan personopplysninger brukes i markedsføringsøyemed bidrar til å undergrave demokratier og menneskers frie vilje. 

– Den inngående kjennskapen til brukernes preferanser og når vi er mest mottakelige for påvirkning, truer ikke bare forbruker- og personvernrettighetene, men kan ha dramatiske konsekvenser for hele samfunnet, sier Finn Myrstad. 

– Dette er også bakgrunnen for at vi og en rekke andre forbruker- og menneskerettsorganisasjoner i Europa og USA har tatt til orde for et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring.  

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Pressefoto

Fagdirektør Finn Myrstad

Illustrasjon Grindr (illustrasjon Forbrukerrådet / Copyleft)

Abonner på vårt nyhetsvarsel