Digital

Ber regjeringen sikre forbrukernes personvern

13. februar, 2023

Digitalisering skjer altfor ofte på bekostning av forbrukernes personvern. Forbrukerrådet ber nå regjeringen se til at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt i møte med ny teknologi – ikke minst når det kommer til barn og unge.

Personvernkommisjonen la frem sin utredning høsten 2022. Forbrukerrådet støtter kommisjonens konklusjoner og anbefalinger, og har samtidig flere innspill hvordan forbrukernes personvern kan ivaretas.

– Ansvarlig teknologiutvikling forutsetter at personvernet tas på alvor av myndigheter og virksomheter. Dessverre ser vi gang på gang at dette ikke er tilfelle, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet

– Dagens personvernregelverk må følges opp og håndheves tøffere. Det er også et klart behov for at det tas politiske grep for å sikre personvernet vårt i møte med ny teknologi.

I høringssvaret støtter Forbrukerrådet blant annet Personvernkommisjonens forslag om å få på plass en nasjonal personvernpolitikk og at det bør utredes et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring.

Øyne som overvåker person som ser på mobiltelefon.Illustrasjon.
Illustrasjon: Forbrukerrådet

Oppsummering av Forbrukerrådets innspill

  1. Regjeringen bør utarbeide en nasjonal personvernpolitikk.
  2. Regjeringen bør utrede et forbud mot atferdsbasert markedsføring.
  3. Regjeringen bør stimulere til håndheving av forbruker- og personvernregelverket mot manipulerende design.
  4. Regjeringen bør sette ned et lovutvalg som gjennomgår og foreslår nødvendige endringer i regelverket som beskytter barn og unge på digitale flater.
  5. Regjeringen bør støtte et forbud mot biometrisk fjernidentifisering i offentlige rom.
  6. Offentlig innkjøpsmakt må anvendes for å stimulere til vekst for personvernvennlige tjenester. Blant annet bør det være en målsetting om at offentlige aktører ikke bruker annonsekroner på å annonsere på kanaler som ikke respekterer grunnleggende forbruker- og menneskerettigheter.
  7. Datatilsynet må styrkes, for å være i stand til å håndtere både viktige prinsipielle klagesaker, samt klagesaker fra enkeltindivider.
  8. Barnehage- og skolesektoren bør iverksette tiltak for å begrense avhengigheten av teknologigigantene. Det bør også innføres strakstiltak for å blokkere annonser på enheter utdelt gjennom skolen.
  9. Regjeringen bør klargjøre om, og på hvilken måte, utvalgte ideelle organisasjoner kan klage på vegne av registrerte uten deres fullmakt.

Fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet var medlem i Personvernkommisjonen.

Krever bedre beskyttelse for barn og unge

Forbrukerrådet har også gitt innspill til et forslag om å styrke barns personvern på digitale flater, som ble fremmet av representanter fra Venstre i Stortinget. Forbrukerrådet og Barneombudet har også tidligere adressert behovet for å styrke det digitale forbrukervernet for de yngste.

– Barn og unges hverdag har blitt gjennomdigitalisert. Med denne utviklingen har også dørene blitt stående på vidt gap for kommersielle aktører, med de utfordringene denne type markedsføring og overvåkning fører med seg, sier Inger Lise Blyverket.

– Vi er nødt til å ta tak i dagens regelverk, som er altfor fragmentert, uoversiktlig og med uklar ansvarsfordeling, slik at barn og unge får den beskyttelsen de har rett på. Det er også et opplagt behov for et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring for å beskytte både barn og voksne.

Høringssvar om NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar Forbrukerrådets innspill til representantforslag om å styrke barns personvern på digitale flater
Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker