Tingenes internett

Stadig flere produkter blir koblet på nett. Her finner du mer om vårt arbeid for å sikre at forbrukerrettighetene blir ivaretatt.

Tingenes internett.Illustrasjon

#WatchOut

#ToyFail

Saker om tingenes internett: