Siste nytt

Bilabonnement og bildeling: Disse mulighetene har du

23. juli, 2020

Månedsleie, bilabonnement, korttidsleie, bilpool, bilkollektiv – det finnes stadig flere muligheter for deg som ikke ønsker å eie bilen selv. Vi gir deg oversikt over hvilke muligheter som finnes.

De fleste nordmenn eier fortsatt sin egen bil. Men det siste tiåret har stadig flere forbrukere valgt å satse på privatleasing, også kalt privatleie. Forbrukerrådet publiserte høsten 2018 denne guiden, der vi forteller deg det meste om fordeler, ulemper og feller knyttet til privatleie.

Privatleasing forplikter

Privatleasing er det mest åpenbare alternativet til å kjøpe bilen selv. Det kjennetegnes ved et langvarig leieforhold, oftest tre år. Fordi privatleasing innebærer at du binder deg for såpass lang tid, er privatleasing paradoksalt nok mer forpliktende enn å kjøpe seg en bil. Din egen bil kan du tross alt selge – eller bytte ut – når du selv måtte ønske. Det å gå ut av en leasingkontrakt før leieperioden er over, kan være både komplisert og dyrt, noe vi har tatt for oss i guiden vår.

Mindre forpliktende alternativer

For deg som er ute etter minst mulig forpliktelser, finnes det nå heldigvis stadig flere muligheter. Faktisk er mulighetene så mange at det hele begynner å bli ganske uoversiktlig. For å gjøre dette markedet litt lettere å forstå, har vi valgt å gruppere de ulike tilbudene på følgende måte:

Bilabonnement: Også kalt månedsleie, kjennetegnes ved leieperiode fra én til flere måneder

Bildeling: Kjennetegnes ved leieperiode fra bare noen minutter til en uke eller to. Vi har valgt å splitte bildeling opp i følgende undergrupper:

 • Korttidsleie: Selskaper som leier ut egne biler
 • Bildelingsplattformer: Plattformer som kobler bileiere og leietagere
 • Hybrider: Kombinerer korttidsleie og plattform
 • Bilkollektiver: Samvirkeløsninger basert på medlemsskap
Nye biler i bilbutikk.

Bilabonnement

Bilabonnement, også kalt «månedsleie», minner mye om privatleasing. Du leier en bil for en lengre periode – og du er alene om å disponere bilen. Månedsleie og privatleasing har også flere andre likhetstrekk:

 • Det vil bli gjort en vurdering av unormal slitasje – også kalt «påkostvurdering» ved innlevering. Dersom det avdekkes unormal slitasje, må du betale for reparasjonene
 • En gitt kjørelengde forhåndsavtales. Du må betale ekstra for «overkjørte kilometer»
 • Drivstoff betales av deg
 • Bompenger betales av deg

Månedsleie skiller seg imidlertid fra privatleasing på følgende måter:

 • Kort bindingstid, normalt kun én måned
 • Ingen «startleie» (også kalt «forskuddsleie» eller «innskudd»)
 • Du har ingen forpliktelse til å utføre service på bilen
 • Forsikring er inkludert i månedsleien
 • Du slipper å gjennomføre årstidsbasert hjulskift

Mindre forpliktende enn privatleasing

Månedsleie er med andre ord en langt mindre forpliktende løsning enn privatleasing. I tillegg er prismodellen langt enklere å forstå. Mens privatleasing forutsetter at du forholder deg til startleier, etableringsgebyrer og rentesatser, vil du med bilabonnement kun måtte forholde deg til ett beløp – månedsleien.

Men høyere månedsleie

Med så mange fordeler må jo bilabonnement være genialt? Ja, på mange måter fremstår det sånn. Men fordi gratis lunsjer som kjent er sjeldne, må du regne med å betale for den store fleksibiliteten. Det gjør du via en høyere månedsleie enn om du hadde valgt privatleasing.

Når det er sagt, så er det mange aktører som ønsker å etablere seg i bilabonnement-markedet, noe som tidvis har resultert i overraskende lave månedsleier. Det er derfor ikke sikkert at det til syvende og sist blir dyrere å velge bilabonnement enn privatleasing.

En ulempe ved bilabonnement som helhet, er at aktørene foreløpig har relativt få biler å tilby. Det å finne et tilbud som passer deg – når det passer deg – er derfor ingen selvfølge. Det er også verdt å merke seg at en del av aktørene foreløpig utelukkende satser i Oslo og det sentrale Østlandsområdet.

Aktører i skrivende stund: Avis Månedsleie, Fleks, Frii, Hertz FlexiLease, imove, Kinto Flex, SHFT, Sparebank1 Bilabonnement, Swap

Bildeling

Den store forskjellen mellom bilabonnement og bildeling, er at bildeling-aktørenes prismodeller legger opp til mye kortere leieperioder. I praksis betyr dette at du ikke disponerer din egen bil, men at du kun leier bilen for en spesifikk kjøretur, helgetur eller lignende.

Det å leie en bil for en kortere periode, er selvsagt ikke noe nytt. De store, internasjonale leiebilselskapene har i mange tiår tilbudt dette, noe mange av oss har benyttet oss av i sammenheng med utenlandsferier. Heller ikke bilkollektiver er noe nytt, det første bilkollektivet etablerte seg her i landet allerede i 1995.

Det som er nytt, er at utradisjonelle aktører nå etablerer seg i bildeling-markedet, at disse aktørene satser på det norske hjemmemarkedet og at de innfører nye forretningsmodeller. Enkelte av dem legger også opp til svært korte leieperioder – helt ned i minutter. Mikroleie som dette har aldri vært tilbudt av de tradisjonelle leiebilselskapene.

For å forsøke å skape oversikt i det kompliserte bildelings-markedet, har vi altså valgt å dele aktørene inn i fire segmenter:

 • Korttidsleie
 • Bildelingsplattformer
 • Hybrider mellom korttidsleie og bildelingsplattformer
 • Bilkollektiver

1. Korttidsleie. Selskaper som leier ut egne biler

Avis og Hertz har vært i korttidsleie-markedet lenge, men har først og fremst siktet seg inn mot turister. Nå har de etablert egne selskaper rettet inn mot det nasjonale korttidsleie-markedet. Disse kalles Avis Zipcar og Hertz Bilpool.

Avis og Hertz har etter hvert også fått konkurranse fra tre nye aktører; Otto (tidligere Biliblant), Move About og Vy Din Bybil (vi kommer tilbake til Hyre). I likhet med Avis Zipcar og Hertz Bilpool, tilbyr Otto og Move About både timesleie, døgnleie og helgeleie. Mens Avis Zipcar, Hertz Bilpool og Otto fakturerer leie basert på både tid (timer/døgn) og kilometer, har Move About og Vy valgt å utelukkende basere seg på hvor lenge du leier bilen. De ulike prismodellene medvirker til at markedet blir uoversiktlig og at det er svært komplisert å sammenligne priser.

Vy skiller seg ut

Vy skiller seg for øvrig fra sine konkurrenter ved at selskapet utelukkende har basert seg på én bilmodell (elbilen Renault Zoe) og at selskapet har spesialisert seg på svært korte leieperioder. Hos Vy betaler du per minutt og det er ingen nedre grense for leieperiode. Du kan kjøre så langt du vil og betaler verken for drivstoff (strøm) eller bompenger. Vy skiller seg også ut ved at bilen kan parkeres et annet sted enn der du leide den. De andre aktørene forutsetter at bilene parkeres samme sted som de ble hentet.

Ingen etableringskostnader

En fordel ved samtlige av disse aktørene, er du slipper unna alle former for etablerings- og oppstartkostnader – du betaler kun for tid og eventuelt for kilometer. Enkelte av aktørene tilbyr deg imidlertid å betale en månedsleie som gir lavere leiepriser. En annen fordel er at aktørene tilbyr relativt nye – og dermed ofte også sikre – biler.

Få biler tilgjengelig

En ulempe ved flere av disse aktørene, er at de – med Vy som et hederlig unntak – disponerer et relativt begrenset antall biler. Dette kan gjøre det utfordrende å finne en ledig bil akkurat når du trenger den. Tilbudet er foreløpig også relativt geografisk begrenset. Samtlige aktører er til stede i Oslo, men bare tre av dem er representert i Bergen og kun to i Trondheim. Byer som Stavanger, Drammen, Kristiansand, Moss og Holmestrand har kun ett tilbud.

Aktører i skrivende stund: Avis Zipcar, Hertz Bilpool, Move About, Otto, Vy Din Bybil

2. Bildelingsplattformer som kobler bileiere og leietagere

Avis Zipcar, Hertz Bilpool, Move About, Otto og Vy leier altså ut sine egne biler. Getaround Nabobil og GoMore eier ingen biler i det hele tatt. I stedet opererer de som plattformtjenester à la Airbnb og knytter sammen utleiere og leietagere. Det betyr at du i praksis må forholde deg til en tredjepart, i form av en privatperson eller et firma.

Den store fordelen ved dette konseptet, er potensialet for et enormt utvalg av biler, samt potensial for svært god geografisk spredning.

Varierende kvalitet på bilene

En av de potensielle ulempene, er at du du blir nødt til å forholde deg til en tredjepart som ikke nødvendigvis er spesielt profesjonell. I tillegg kan bilene som leies ut ha høy alder og kjørelengde, noe som kan innebære et svakt aktivt og passivt sikkerhetutstyrssnivå.

Uoversiktlige priser

En annen ulempe er fraværet av faste og enhetlige prismodeller, prisene settes nemlig fritt av den enkelte utleier. Det er også opp til utleier å bestemme minimumslengde på leieperioden, og enkelte utleiere har satt ett døgn som korteste leietid. Hos Getaround Nabobil er det uansett ikke mulig å leie mindre enn 3 timer. Mens de profesjonelle korttidsutleie-selskapene egner seg både for lengre og for svært korte leieperioder, ser plattformtjenesten derfor ut til å egne seg best for noe lengre leieperioder.

Aktører i skrivende stund: Getaround Nabobil, GoMore

3. Hybrider. Egne biler + plattform

Aktøren Hyre har valgt å kombinere de to foregående forretningsmodellene. Det betyr at Hyre både leier ut egne og andres biler. Dermed kan Hyre tilby et større antall biler enn kortidsleie-selskaper som utelukkende leier ut egne biler. Samtidig vil en del av Hyres biler være inntil 8 år gamle, mot maksimalt 4 hos de rene korttidsleie-aktørene. Hyre praktiserer betaling per time, pluss betaling per kilometer dersom leietager kjører mer enn 150 km.

Aktører i skrivende stund: Hyre

4. Bilkollektiver

Bor du i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger har du mulighet til å leie bil gjennom et bilkollektiv. Bilkollektivene er samvirkemodeller der medlemmene eier bilene. For å bli medlem må du belage det på å betale en engangssum pluss en avgift per måned eller år. Kun medlemmer har rett til å leie kollektivets biler.

Varierende prismodeller

Hos bilkollektivene betaler du timesleie eller døgnleie samt en sum per kilometer. Hos bilkollektivene er drivstoff alltid inkludert i leieprisen. I Oslo og Trondheim er også bompenger inkludert i prisen. I tillegg er du sikret mot eldre biler – hos kollektivene er bilene som leies ut maksimalt 3,5 år gamle.

Potensial for lave priser

Den største ulempen ved bilkollektivene, er at de innebærer oppstartkostnader og løpende utgifter. En av fordelene er at du slipper risikoen for å komme i konflikt med private bileiere, da kollektivene eier bilene som leies ut. Fordi bilkollektivene ikke har som formål å gå med overskudd som skal utbetales til eiere, har de også i teorien mulighet for å tilby spesielt fordelaktige leiepriser.

Aktører: Bilkollektivet (Oslo og Stavanger), Bildeleringen (Bergen), Trondheim Bilkollektiv

Vi håper dette ga deg litt innsikt i hvilke muligheter du har hvis du ikke ønsker å kjøpe eller å privatlease din neste bil. Men som alltid i bilverdenen, må du passe deg for å trå feil. Vi har skrevet en egen artikkel der vi ser nærmere på hvilke feller du bør passe deg for hvis du vurderer bilabonnement eller bildeling.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel