Forbrukerrettigheter

Detur er konkurs 

18. oktober, 2022

Pakkereiseselskapet er konkurs. Tidligere annonserte selskapet at de avlyste hele chartersesongen i 2022 på grunn av økonomiske problemer.

Ved konkurs kan ikke selskapet betale det de skylder, og de reisende må forberede seg på at turen ikke blir noe av. Likevel er det gode muligheter for at de fleste får pengene sine tilbake.  

– Det er flere måter å kreve pengene dine tilbake på. Du kan kreve penger av konkursboet, direkte fra kortutsteder eller gjennom reisegarantien, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han understreker at de uheldige reisende kun har rett på tilbakebetaling én gang, selv om du sender krav til flere steder samtidig.  

Det er viktig å huske at reiseforsikring vanligvis ikke dekker krav som følge av konkurs. Hvis du er i tvil om det, så finner du informasjon på hjemmesiden til forsikringsselskapet ditt og i forsikringsvilkårene dine.  

Forbrukerjurist Thomas Iversen ved Støtvig
Foto: Forbrukerrådet

Kortreklamasjon 

Hvis du har betalt med debet- eller kredittkort så kan du benytte deg av kortreklamasjon mot banken som utstedte kortet. I mangetilfeller må du sende et krav til konkursboet før du sender krav mot kortutsteder.  

Du finner mulighet for kortreklamasjon på nettsiden til kortutsteder, eller i din nettbank.  

– Vår erfaring er at kortreklamasjon går både raskt og ryddig, og at bankene etter pandemien har fått gode rutiner for å håndtere slike krav, sier Iversen.  

Hvor raskt du får pengene dine varierer fra bank til bank, men vår erfaring er at dette går ganske radig.  

Reisegaranti 

Hvis du ikke har betalt med kort, så har du rett på tilbakebetaling som følge av konkursen gjennom reisegarantien. Vanligvis vil det være det norske Reisegarantifondet som er ansvarlig, men Detur NUF har svensk morselskap og har stilt svensk reisegaranti.  

– Svensk reisegaranti er i all hovedsak svært lik den norske, siden reglene stort sett er de samme, sier Iversen som henviser til det europeiske pakkereisedirektivet.  

En svakhet med både norsk og svensk reisegaranti er at den kun dekker refusjonskrav der reisen ble avlyst som følge av pengeproblemer.  

– For Detur-kundene sin del er dette etter vår forståelse ikke en problemstilling, siden selskapet åpenbart hadde store økonomiske utfordringer allerede tidligere i høst, sier Iversen. Vår tolkning er at samtlige avlyste reiser denne høsten er omfattet av reisegarantien, men det blir opp til Kammarkollegiet å vurdere endelig.   

Forbrukere som trenger å benytte seg av den svenske reisegarantien kan kontakte Kammarkollegiet. Der kan du også få direkte veiledning dersom du har spørsmål. Ring +46 8-700 08 00 for å komme i kontakt med Kammarkollegiet mellom 09:00 til 16:30 alle virkedager. 

Du bør også melde kravet til konkursboet selv om du melder krav gjennom reisegarantien. Behandlingstiden hos Kammarkollegiet er mellom fire og seks måneder.  

Andre bestillinger i forbindelse med ferien 

Selv om du har kjøpt en pakkereise så hender det ofte at du gjør andre bestillinger på reisemålet uavhengig av avtalen med Detur. Når reisen ikke blir noe av så er det viktig at du forsøker å avbestille ting som leiebil, buss- og fergebilletter eller liknende.  

– Hvis du for eksempel har bestilt leiebil, og du må betale et avbestillingsgebyr vil ikke det omfattes av verken reisegarantien eller kortreklamasjon, sier Iversen. Krav som dette må rettes til Detur sitt konkursbo, og det er ingen garanti for at du får dekning der.  

Hva gjør du hvis du er Detur-kunde?  

Både Forbruker Europa og Kammarkollegiet kan svare på spørsmål hvis du fortsatt lurer på noe.  

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel Hør vår podcast

Relaterte saker