EF gjør endelig opp etter at Forbrukerrådet varslet gruppesøksmål

4. juli, 2023

Forbrukerrådet er glad for at EF nå endelig vil betale tilbake elever som selv måtte avbestille studieåret i USA da verden var koronanedstengt i 2020. Dette skjer etter at Forbrukerrådet varslet gruppesøksmål mot EF for de elevene som bare fikk tilbake deler av det innbetalte beløpet.

For ett år siden slo Forbrukerklageutvalget fast at EF ikke hadde rett til å holde tilbake deler av betalingen da utenlandsstudiene ble avlyst. Selskapet har etter dette gjort opp med de elevene som fikk reisen kansellert, men de beholdt fortsatt rundt 30 000 kroner fra hver av dem som til slutt avbestilte selv. Nå får også denne siste gruppen pengene sine tilbake, slik Forbrukerrådet har ment at de har krav på. 

– Vi har hele tiden sagt at EF ikke kunne gå fra denne regningen. De beholdt penger for en tjeneste de ikke leverte. Det er flott at EF nå endelig betaler tilbake det de skylder til alle som har ventet, men vi synes veien hit var unødvendig lang og kronglete, sier juridisk direktør Tone Molvær Berset i Forbrukerrådet. 

Lite imponert

Forrige uke – snart tre år etter at skoleåret i USA ikke ble noe av, og først etter at Forbrukerrådet hadde varslet gruppesøksmål på vegne av elevene, snudde endelig EF. Nå vil også de som selv avbestilte skoleåret få tilbake alle pengene de betalte inn, og i tillegg får de renter for tre år. 

Forbrukerrådet er lite imponert over hvordan EF har valgt å håndtere disse sakene. Først ved at de nektet tilbakebetaling til de som fikk kansellert oppholdet, og nå når de helt til det siste har hevdet at avbestillingen til elevene var avgjørende.  

– Selskapet håndterte situasjonen på en måte som i realiteten ble en forbrukerfelle. De elevene som valgte avbestillingsløsningen, som selskapet tilbød, ble etterpå fortalt at de ikke hadde rett på tilbakebetaling. Etter vår vurdering har forbrukerne ikke fått den informasjonen som var nødvendig for å ta et opplyst valg, sier Berset. 

Utbetaling i millionklassen

EF har nå satt i gang en prosess med å sende ut informasjon, samle inn krav og betale tilbake alle som har krav på denne tilbakebetalingen.  

Det er mange elever som vil få tilbakebetalt forskuddsbetalingen sin pluss forsinkelsesrente fra EF. Vi anslår at selskapet må ut med rundt 6 millioner til elevene som ikke fikk reise.  

– Det er viktig at de forbrukerne som ikke har fått tilbakebetaling følger med på om de får epost fra EF den nærmeste tiden. Vi ber også elever merke seg at de har krav på forsinkelsesrente. For en elev som har innbetalt et forskudd på rundt 28 000 kroner, vil dette utgjøre over 7 000 kroner, opplyser Berset.

Forbrukerrådet oppfordrer derfor berørte forbrukere om å ta kontakt med oss dersom de ikke får epost fra EF i løpet av uken, eller ikke får oppgjøret sitt. 

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker