Bolig

En trygg bolighandel

28. juli, 2017

I dag ender for mange boligkjøp i uenighet. Det er særlig kjøperne som kommer til kort overfor forsikringsselskap og i retten.

I mars publiserte vi Rapport om Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – Effektene for forbrukerne i bolighandelen. Den er utviklet av Forbrukerrådet med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er den mest omfattende rapporten som noen gang er laget om dette tema i Norge.

Stortinget har foreslått seks tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i bolighandelen (Innst. 477 S (2016–2017)). Tiltakene som er foreslått i Stortinget er i stor grad bygget på våre krav.

Her kan du lese om Stortingets seks forslag til endring.

Rapporten er på 400 sider hvor blant annet omtrent 50 sider består av intervjuer med forbrukere – kjøpere og selgere – som har vært involvert i 22 rettssaker med eierskifteforsikringsselskaper som boligkjøpere har saksøkt. Rapporten viser dermed på en meget god måte hvilken belastning boligkjøpere kan oppleve ved reklamasjoner.

Kanskje den mest betydningsfulle delen av rapporten er uavhengige fagfolk og juridiske eksperter som gjennom intervjuer fastslår at eierskifteforsikringsselskapene avslår mer enn det rettstilstanden skulle tilsi, og at boligkjøpere med gode grunner til å reklamere derfor utsettes for meget stor økonomisk risiko og meget store menneskelige belastninger.

Forbrukerrådet har derfor foreslått en omlegging av dagens forsikringsordning, hvor både kjøper og selger forsikrer seg mot hverandres krav og dermed ender på kollisjonskurs. Den ideelle situasjonen er at kjøperne får alle opplysningene de trenger gjennom en grundig tilstandsrapport og tid til å gjøre egne undersøkelser, før kjøper og selger undertegner avtalen og pengene overleveres. I dag er bolighandelen blitt advokatmat og et sted for juridiske ansvarsfraskrivelser.

Vi har også foreslått seks punkter for en bedre bolighandel, som blant annet er forsøkt med godt hell i Danmark. Der er boligklagene langt færre enn i Norge. Vi kan legge til at kravene våre også dekker inn svensk bolighandel hvor også konfliktnivået skal være lavt. Der er det slik at kjøper gjennomgår eiendommen med egen takstmann etter at budet er gitt, men avtalen enda ikke er undertegnet.

Våre krav til en trygg bolighandel

  • Vi ønsker en felles forsikringsordning for kjøper og selger. I dag er eierskifteforsikringen boligselgers forsikring for skjulte feil og mangler, og ikke boligkjøper sin trygghet. Det må være boligkjøperens rett å velge et forsikringsselskap man har tillit til.
  • Vi ønsker at boligkjøper får en god teknisk tilstandsrapport, som går mye lenger enn dagens rapporter og gir et godt sammenlikningsgrunnlag, og at boligkjøperen får angrerett om ikke selger legger frem en slik rapport. Gjennom dette sikrer vi felles kunnskap og åpenhet hos kjøper og selger om evt. feil og mangler i boligen, og deretter felles forsikring for de eventuelle overraskelsene som kan komme senere grunnet skjulte feil og mangler.
  • Vi ønsker mer tid mellom visningen og avslutningen av budrunden.
  • Vi ønsker tydeligere krav til kompetanse og ansvar for å kunne kalle seg takstmann.
  • Vi ønsker også at det skal bli enklere å vinne frem med en boligklage. Terskelen for å få erstatning for skjulte feil og mangler må beregnes på grunnlag av prisen på reparasjonen, og ikke tomteverdi og boligpris som i dag.
Olav Kasland.Foto

Olav Kasland

Fagdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel