Økonomi

Runde to av norgeshistoriens største gruppesøksmål

18. mars, 2019

Tirsdag 19. mars er ankesaken mot DNB i gang. 180 000 fondskunder har betalt opptil 431 millioner for mye i gebyrer til DNB, og Forbrukerrådet har tatt saken videre til lagmannsretten.

– Selv om forbrukerne kan glede seg over at banknæringen har endret praksis etter at vi saksøkte DNB, og i langt mindre grad tilbyr denne type produkter, er det fremdeles behov for å få avklart om brudd på en avtale gir grunnlag for prisavslag. Det er det denne saken handler om, sier direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådets søksmål mot DNB er et gruppesøksmål på vegne av 180 000 fondskunder. DNB har solgt og markedsført tre aksjefond som aktivt forvaltet. Beregninger utført av Finanstilsynet og Norges Handelshøyskole viser derimot at fondene er for passivt forvaltet til å ha så høye gebyrer. Med andre ord; kundene har ikke fått det de har betalt for. Finanstilsynet var enige i at graden av aktivitet var for lav til at DNB kunne ta seg så godt betalt, og DNB rettet seg etter tilsynets pålegg.

– Men den enkelte fondskunde har ikke fått kompensasjon – det mener vi at de må få, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket i Borgarting lagmannsrett

Forbrukerrådet valgte å anke tingrettens dom fra 2018. Det er flere årsaker til at saken nå tas opp igjen i lagmannsretten.

– Tingretten mente sakens omfang var for stort for rettssystemet, og at dette måtte overlates til politikerne og lovgivere. Det er vi ikke enige i. Det bør absolutt være mulig for en domstol å ta stilling til innholdet i en avtale. Vi mener en slik avgjørelse etterlater forbrukerne i en tilstand hvor de ikke kan etterprøve om de har fått det de har betalt for, og en slik dom kan vi ikke la bli stående, sier Blyverket.

I tillegg ser Forbrukerrådet med bekymring på rettens tilsidesettelse av Finanstilsynets vedtak om at det var for lite aktivitet i DNB-fondene, og at prisen var for høy.  I dommen ble det skrevet at retten hadde et annet syn på muligheten til realistisk meravkastning enn det tilsynet har, og at deres vedtak derfor ble satt til side.

– Når Finanstilsynets gjør vedtak slik de gjorde i DNB-saken er det for å beskytte forbrukerne. Finanstilsynet er en svært viktig aktør for styrking av forbrukervernet, og det er vanskelig for oss å sitte stille og se på at deres arbeid tilsidesettes av domstolene, forteller Blyverket.

Lurer du på om du er med i søksmålet? Ring DNB

Hvis du lurer på om du er omfattet av søksmålet, kan du ta kontakt med DNB for å få en bekreftelse. Du er automatisk omfattet av gruppesøksmålet hvis du på ett eller annet tidspunkt i perioden 1.1.2010–31.12.2014 eide andeler i et av disse verdipapirfondene:

  • DNB Norge
  • DNB Norge (I)
  • Avanse Norge (I)

– DNB ønsker ikke å gi Forbrukerrådet listene over hvem som er omfattet av søksmålet. Du er derfor nødt til å ta direkte kontakt med banken hvis du har spørsmål om hvilke fond du eventuelt har andeler i, forteller Blyverket.

Kontakt DNB: Telefon: 22 47 40 00 eller  e-post: fond@dnb.no

– Jeg er omfattet, hva nå?

Du blir ikke påført noen kostnader som medlem av gruppesøksmålet, og vil heller ikke måtte bidra eller medvirke på noen måte. Hvis du allikevel ønsker å melde deg ut av gruppesøksmålet, må du ta kontakt med Borgarting lagmannsrett

– Hvis søksmålet fører frem, vil du motta et erstatningsbeløp. Hvis søksmålet ikke fører frem, er den eneste konsekvensen at du ikke senere kan fremme samme krav selv, sier Blyverket.

Følg saken på nett

Dersom du er en av de 180 000 andelseierne vi representerer, vil du kanskje følge med på saken.

Alt om gruppesøksmålet her

Forbrukerrådet er til stede i rettssalen, og vil komme med daglige oppdateringer på vår hjemmeside.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel