Siste nytt

Forbrukerrådet rapporterer inn Myheritage for ulovlige vilkår

5. mars, 2020

Mange nordmenn har sendt DNA-et sitt til gentestselskapet Myheritage. Forbrukerrådet mener firmaet tar seg ulovlig store friheter med folks sensitive opplysninger, og melder det til Forbrukertilsynet og Datatilsynet.

Press release: The Norwegian Consumer Council reports MyHeritage for unlawful terms and conditions

På verdensbasis har flere enn 25 millioner mennesker gentestet seg, og Myheritage er blant de største aktørene. I Norge har 320 000 personer tatt en gentest.

Forbrukerrådet mener at Myheritage bryter både markedsføringsloven og personvernlovgivningen. Grunnlaget er en juridisk vurdering av advokatfirmaet Bing Hodneland. Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og understreker at saken er særlig graverende, siden det handler om menneskets arvestoff. For jo mer sensitive data, jo strengere er lovverket.

Kan gjøre uopprettelig skade

– Du kan få ny kode til bankkortet ditt, men DNA-koden varer livet ut. Det finnes ikke mer sensitive data enn ditt eget DNA. Da er det så alvorlig som det kan få blitt, å bryte loven, både når det gjelder personvern og markedsføring, konkluderer forbrukerdirektøren.

Hun sier at Myheritage for eksempel får kundene sine til å skrive under på en kontrakt det er umulig å forstå:

– Kontrakten er på størrelse med en bok på mer enn 200 sider! Og er spekket med ord du bør være både lege og advokat for å tyde. Skulle du orke å lese den norske versjonen, sier Myheritage at den likevel ikke gjelder. Det er det den engelske som gjør, og i den står det noen steder noe helt annet. Som om ikke det var nok, gir de seg selv en ubegrenset mulighet til å endre vilkårene etter at du har godtatt dem. De er også tilbakeholdne om hva de vil gjøre med svært intime opplysninger om deg, og hvem de vil gi dem videre til. De garanterer heller ikke for kvaliteten på testresultatet.

Inger Lise Blyverket. Foto

Skal straffe seg å misbruke tillit

Myheritage forsøker også å frata deg rettigheter du har. Et eksempel på det, er at de vil du skal frasi deg mulighet til å gå til sak mot dem i Norge, det skal du kun få lov til i Israel, der Myheritage har hovedkontor.

– Det mener vi rett og slett er ulovlig. De har ikke juridisk mulighet til å frata deg den rettigheten, men en privatperson vil jo ikke vite det, og slik slipper de unna. Det skal mye til før en nordmann oppretter sak utenlands.

Forbrukerrådet melder Myheritage til Datatilsynet og Forbrukertilsynet etter en samlet vurdering av brukervilkår og personvernerklæring for en avklaring.

– Tilsynene kan gi bøter som står i forhold til det vi mener er lovbrudd. Det skal straffe seg å misbruke forbrukernes tillit, avslutter Inger Lise Blyverket.

Presse

Inger Lise Blyverket
Direktør i Forbrukerrådet
Tlf.: 971 48 690

Pressefoto av Inger Lise Blyverket

Foto: Forbrukerrådet

Abonner på vårt nyhetsvarsel