Økonomi

Forby returprovisjoner

1. april, 2019

Fondsbransjens nåværende honorarmodell er utformet på en måte som aktivt frister fondsselgere til å anbefale forbrukerne dyre fond.

To see the English version of the «Ban kickbacks» report, please scroll down to the end of the article.

I dag mottar fondsdistributører et vederlag (returprovisjon eller kickback) fra fondsleverandøren. Det gir distributøren en økonomisk interesse i å anbefale de fondene som gir høyest returprovisjon. Denne interessekonflikten har bidratt til at intetanende kunder i stor grad har valgt unødvendig dyre spareprodukter.

– Mens kunden er interessert i høyest mulig avkastning til lavest mulig pris, har rådgiveren gjerne en interesse av høyest mulig honorar, forteller fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

I en ny rapport anbefaler Forbrukerrådet å endre regelverket og forby returprovisjoner.

– Målet med anbefalingen er primært å unngå at de som selger fond kommer i en interessekonflikt med dem som skal kjøpe fondet, sier Jensen

Jorge jensen.foto

Unødvendig rådgivning

Fondsbransjens interesseorganisasjoner forsvarer returprovisjoner med at de gir kundene tilgang til rådgivning som de ellers ikke hadde være villige til å betale for.

– Antallet fondskunder som i praksis etterspør denne formen for personlig rådgivning er lite og synkende. Denne honorarmodellen har vært svært lønnsom for aktørene i fondsbransjen og har hindret en effektiv priskonkurranse innen distribusjonsleddet, sier Jensen.

Forbrukerrådet mener småsparere vil få bedre rådgivning dersom returprovisjon fjernes som et incentiv for rådgiveren.

– I tillegg vil fondene bli billigere, sier Jensen. Særlig fondssparere som i dag ikke benytter seg av rådgivning vil kunne oppleve en betydelig reduksjon i fondskostnaden, siden de i dag i praksis betaler for en rådgivning de ikke mottar.

Gode erfaringer med forbud i andre land

Det er mulig å motvirke interessekonflikten som oppstår ved bruk av returprovisjoner gjennom et forbud. Tilsvarende forbud i Nederland og Storbritannia ledet til store endringer i det nasjonale investeringslandskapet. Forbudene førte til en fremvekst av selvbetjente fondssupermarkeder, robotrådgivere og lavere honorarer. Kundene valgte bort bransjens ikke-uavhengige rådgivere, og valgte enten å ta egne valg på selvbetjente plattformer, eller å søke råd hos uavhengige investeringsrådgivere.

– Hovedkonklusjonen fra disse landene er at fondene ble billigere for kundene, og at det ble en sunnere konkurranse mellom fondstilbyderne, sier Jensen

Forbrukerrådet viser i sin rapport til at mens hele 60 prosent av britenes fondssparing i 2012 ble puttet inn i de dyreste fondene, hadde denne andelen falt til 20 prosent snaut to og et halvt år etter at forbudet kom på plass.

Vil ha forbud raskt

Forbrukerrådet ønsker at et forbud mot returprovisjoner kommer på plass raskt, slik at fondskundene slipper å betale unødvendig høye gebyrer. Beslutningen om forbud ligger hos Finansdepartmentet, som med verdipapirfondloven i hånd kan fastsette forskrift som forbyr mottak av vederlag fra andre enn kunden.

– Forbrukerrådet anbefaler departementet å benytte seg av denne muligheten til å forby returprovisjoner og dermed eliminere den største kilden til interessekonflikter i fondsbransjen, forteller Jensen.

Les rapporten «Forby returprovisjoner» her Read our report «Ban kickbacks» here Svarinnlegg til leder i DN om returprovisjoner (10.04.19)
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel