Digital

Historisk strenge krav til smarte produkter

20. september, 2022

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til ny regulering av tilkoblede produkter. En merkedag i arbeidet for trygge og sikre produkter, mener Forbrukerrådet.

EU fremmer i «Cyber Resilience Act» en rekke forslag knyttet til sikkerhet, tilsyn og sanksjoner ved produksjon og salg av internettilkoblede produkter. Forbrukerrådet har spilt en viktig rolle i arbeidet, hvor blant annet hvor blant annet tester og internasjonale kampanjer knyttet til internettilkoblede leker og smartklokker for barn blir fremhevet av EU-kommisjonen.

– Dette markerer forhåpentligvis slutten på vill vest-tilstandene som har preget dette markedet. Vi har et utall av eksempler på tilkoblede produkter som mangler grunnleggende sikkerhet og er vidåpne for hacking, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

– Det skal ikke være slik at du risikerer å få med deg fremmede inn på barnerommet eller i sengen hvis du kjøper et produkter som er koblet på nett. Vi er håper at de foreslåtte endringene vil føre til en tryggere, digital hverdag for oss alle.

Forbrukerrådets undersøkelser er gjort i samarbeid med selskapene mnemonic og Bouvet.

Cayla dukke.Foto
Den interaktive dukken, My Friend Cayla. Foto: Forbrukerrådet

Brudd kan føre til høye bøter

I forslaget settes det krav til at eventuelle sikkerhetsbrister må rapporteres. Importører vil også bli pålagt å sjekke om produktene er produsert i henhold til EUs krav og CE-merkingen før produktet slippes på markedet.

Det stilles også krav til brukerinformasjon blir behandlet konfidensielt, blant annet gjennom kryptering, og at det ikke blir samlet inn mer informasjon er det som er nødvendig for å produktet skal fungere som oppgitt.

Hvert land skal opprette en tilsynsmyndighet som får ansvaret for å følge opp regelverket. Tilsynene skal kunne forby produkter som ikke overholder standardene som er satt, og kunne ilegge bøter på opptil 15 millioner euro, eller 2.5 prosent av årlig omsetning.

– Forslaget vil føre til en tryggere digital hverdag både for oss forbrukere og samfunnet. Feil og svakheter medføre ikke bare risiko for den som har kjøpt det, men kan også benyttes til å ta over andre produkter og tjenester. I tillegg er det bra at ansvar plassers tydelig med tanke på tilsyn av regelverket, sier Finn Myrstad.

Ber norske politikere engasjere seg

Forbrukerrådet ber nå norske myndigheter gjøre sitt for at forslaget går igjennom.

– Dagens lovverk er ikke rustet for møtet med internettilkoblede produkter og de utfordringene dette skaper. Vi er alle tjent med at norske og EU-politikere samarbeider, også for å se til manglene ved forslaget til nye regler blir fulgt opp, sier Finn Myrstad.

En undersøkelse Forbrukerrådet fikk gjennomført i 2019 viste da også at mange redde for at grunnleggende sikkerhet og personvern ikke blir ivaretatt. Tre av fire sier de er bekymret for at produktene kan bli hacket, eller at produktene bryter med personvernet. Nesten like mange frykter for virus og kvalitet.

– Vi er overbeviste om at trygge og gode produkter ikke bare kommer forbruker til gode, men også vil føre til at videre utvikling og at flere omfavner ny teknologi, sier Finn Myrstad.   

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker