Digital

Krever trygge IoT-produkter for barn

15. mai, 2018

Forbrukerrådet legger i dag frem flere forslag på dagens G20-møte, som vil bedre sikkerheten i tilkoblede produkter rettet mot barn.

Forbrukerrådet er invitert til G20-møtet for å presentere arbeidet med internettilkoblede produkter, og komme med forslag om hvordan sikkerheten kan bedres, spesielt i produkter rettet mot barn.

– Vi er glade for at vårt arbeid har bidratt til å løfte problemstillingen inn på denne viktige arenaen. Våre tester av tilkoblede leker og smartklokker for barn, viser at produktene truer både forbrukerrettigheter, personvern og i verste fall kan sette barna i fare, sier fagdirektør Finn Myrstad.

Finn mYrstad holder dukken Cayla.foto

Forbrukertjenester og produkter som ikke er tilstrekkelig sikret, utgjør også en trussel mot samfunnssikkerheten. Et eksempel er når tilkoblede forbrukerprodukter uten tilstrekkelig IKT-sikkerhet benyttes i botnet-angrep mot viktige institusjoner eller funksjoner.

Fem forslag for trygge produkter

Forbrukerrådet legger frem disse forslagene på G20-møtet:

  • bransjestandarder og retningslinjer knyttet til sikkerhet i IoT-produkter
  • obligatoriske minimumskrav for tilkoblede produkter
  • sertifisering av produkter og tjenester på nett rettet mot forbrukere i spesielt sårbare situasjoner, som f.eks. barn
  • økt tilsyn av denne type produkter og tjenester
  • bedre tilpasset regelverk og sterkere forbrukervern når produktene svikter på sikkerhetskrav

– Stadig flere produkter kobles på nett, og da skal vi kunne forvente et visst nivå når det kommer til sikkerhet. Det er en opplagt markedssvikt når usikre og farlige produkter fyller butikkhyllene, sier Finn Myrstad.

– Vår opplevelse er at mange av produsentene og butikkene ikke tar dette på alvor, og heller ikke har nødvendig kunnskap eller vilje når det kommer til å tilby trygge produkter.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel