Mat

Forbrukernes rolle i et bærekraftig matsystem

12. februar, 2024

Matvaremarkedet er komplekst, og det er ofte vanskelig for forbrukerne å orientere seg, og gjøre informerte valg. Her kan du lese Forbrukerrådets posisjonsnotat om omstillingen til et bærekraftig matsystem.

Posisjonsnotatet presenterer tiltak som Forbrukerrådet mener vil være nødvendige for å møte forbrukernes behov og rettigheter knyttet til mat, helse og bærekraft. Les posisjonsnotatet her.

Foto: Colourbox

Bærekraftig kosthold må stå i fokus

Forbrukerne ønsker å ta bærekraftige matvalg av hensyn til egen helse, klima og miljøet. De ønsker sunne produkter, og at matproduksjonen gjennom hele verdikjeden har lavest mulig klimaavtrykk og foregår innenfor naturens tåleevne.

Forbrukerrådet mener at det må utvikles en helhetlig plan for å oppnå overgangen til et mer bærekraftig matsystem, der befolkningens behov for å kunne ha et bærekraftig kosthold må stå i fokus. En slik plan må ha som mål å redusere klimagassutslippene og beskytte naturressurser, biologisk mangfold, matjord, dyrevelferden og forbrukernes helse.

Posisjonsnotatet omhandler følgende tema, med Forbrukerrådets anbefalinger til tiltak:

  • Matfattigdom
  • Dyrtid og matvarepriser
  • Mat og beredskap
  • Merking som sikrer opplyste valg
  • Råd og informasjon basert på vitenskap
  • Beskyttelse av barn og unge mot aggressiv markedsføring
  • Tilrettelegging for sunne og bærekraftige valg
  • Mattrygghet og dyrevelferd
  • Systemtiltak for å redusere matsvinn
  • Politisk innsats for å utvikle bærekraftige matsystemer
Posisjonsnotat om mat og bærekraft Position note on food and sustainability
Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker