Mat

Forbrukernes rolle i et bærekraftig matsystem

7. desember, 2021

Matvaremarkedet er komplekst, og det er ofte vanskelig for forbrukerne å orientere seg, og gjøre informerte valg. Her kan du lese Forbrukerrådets posisjonsnotat om omstillingen til et bærekraftig matsystem.

Posisjonsnotatet presenterer tiltak som Forbrukerrådet mener vil være nødvendige for å møte forbrukernes behov og rettigheter knyttet til mat, helse og bærekraft. Les posisjonsnotatet her.

Foto: Colourbox

Bærekraftig kosthold må stå i fokus

Forbrukerne ønsker å ta bærekraftige matvalg av hensyn til egen helse, klima og miljøet. De ønsker sunne produkter, og at matproduksjonen gjennom hele verdikjeden har lavest mulig klimaavtrykk og foregår innenfor naturens tåleevne.

Forbrukerrådet mener at det må utvikles en helhetlig plan for å oppnå overgangen til et mer bærekraftig matsystem, der befolkningens behov for å kunne ha et bærekraftig kosthold må stå i fokus. En slik plan må ha som mål å redusere klimagassutslippene og beskytte naturressurser, biologisk mangfold, matjord, dyrevelferden og forbrukernes helse.

Posisjonsnotatet omhandler følgende tema, med Forbrukerrådets anbefalinger til tiltak:

 • Merking som sikrer opplyste valg
 • Råd og informasjon basert på vitenskap og kunnskap
 • Tilrettelegging for sunne og bærekraftige valg
 • Beskyttelse av barn og unge mot aggressiv markedsføring
 • Mattrygghet og dyrevelferd
 • Systemtiltak for å redusere matsvinn
 • Politisk innsats for å utvikle bærekraftige matsystemer
Posisjonsnotat om mat og bærekraft Position note on food and sustainability
Andreas Framnes.Foto

Andreas Framnes

Kommunikasjonsrådgiver – bærekraft

Fakta om mat og forbruk

Undersøkelser viser at forbrukerne føler økt ansvar for å endre eget forbruk, både hva angår bærekraft og helse (1):

 • 1 av 2 er villig til å endre atferd, selv om det har økonomiske og praktiske ulemper for dem
 • 6 av 10 vil redusere/kutte matsvinn
 • 1 av 2 vil redusere/kutte eget sukkerinntak
 • 3 av 10 vil redusere/kutte inntaket av rødt kjøtt.

Forbrukerne mener politikere, matbransje og produsenter må ta større ansvar:

 • 4 av 10 mener dagens måte å produsere mat på ikke er bærekraftig (2)
 • 6 av 10 er bekymret for dyrevelferden (2)
 • 4 av 10 synes det er vanskelig å vite hva som er mest bærekraftig (1)
 • 4 av 10 oppgir pris som et hinder for å velge sunt og bærekraftig (1)
 • 6 av 10 ønsker reguleringer og tiltak som skal påvirke forbrukernes valg

Kilder:

 • 1: Forbruker og bærekraft (Opinion 2020),
 • 2: Bugge AB og Schøll A, SIFO rapport nr. 6, 2021)
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker