Strøm

Nettselskapene tvinges til å ta lavere pris for pliktstrømmen

22. august, 2022

Forbrukerrådet er glade for at NVE foreslår å tvinge nettselskaper å redusere påslaget på pliktstrøm.

NVE sendte fredag 22. august ut høring der de foreslår å pålegge nettselskaper å redusere påslaget de tar på strøm levert til kunder uten strømavtale, såkalt pliktstrøm.

– Dette er et veldig godt forslag som vil gjøre hverdagen litt enklere for forbrukerne som mottar pliktstrøm. Dette er da også i tråd med det Forbrukerrådet tidligere har foreslått, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Forbrukere som ikke klarer å betale strømregningen blir overført til pliktstrøm fra deres lokale nettselskap. Pliktstrøm har vært svært dyrt og enkelte har betalt så mye som 25 øre i påslag per kWt. Dette har gjort pliktstrøm til en svært dyr løsning sammenlignet med vanlige spotavtaler.

Strømmast.foto
Foto: Colourbox

NVEs forslag pålegger nettselskapene å ikke legge på mer enn 5 øre i påslag per kWt, pluss moms frem til 1. juli 2023. Gitt standardforbruk på 16 000 kWt (leilighet) eller 20 000 (enebolig) med påslag på 18,75 kr (som flere selskaper opererer med), vil dette spare forbrukerne med henholdsvis 2 000 kr og 2 500 kr i året.

– Dette gir forbrukerne med pliktstrøm i realiteten en godt priset spotprisavtale. Det var på tide og jeg vil berømme NVE for dette grepet. Det har for lenge vært slik at de med dårligst råd har betalt mest for strømmen, sier Inger Lise Blyverket.

– Når nettselskapene selv ikke innså at de priset pliktstrømmen alt for høyt, er jeg glad for at olje- og energidepartementet sammen med NVE foreslår å pålegge dem å prise strømmen lavere.

Forbrukerrådet ber nå regjeringen gjennomgå satsene for leveringspliktig strøm også etter 1. juli 2023, slik at forbrukere med dårligst råd ikke ender opp med å betale langt mer i påslag enn gjennomsnittet i markedet.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker