Digital

Norgeshistoriens største gruppesøksmål

13. desember, 2016

Vi mener at 180 000 kunder hos DNB har betalt for en tjeneste de ikke har fått, og vil gå til gruppesøksmål for disse kundene. Oslo tingrett skal nå ta stilling til om søksmålet er egnet som gruppesøksmål.

Klubbe.Og.Lovbok.Foto

– Vinner vi saken i Oslo tingrett, blir det enklere for forbrukerne å nå frem, siden hver enkelt kunde ikke trenger å reise egen sak mot DNB, sier direktør Randi Flesland.

Saken går 15. til 16. desember. Avgjørelsen er ventet over nyttår.

Her kan du lese mer om søksmålet mot DNB.

Får hyllevare og ikke skreddersøm

Aksjefondet DNB Norge, sammen med to andre aksjefond, ble markedsført som at de ble aktivt forvaltet. Det vil si at det sitter mennesker og analyserer aksjene. Det har ikke banken levert, mener Forbrukerrådet. Derfor skal ikke banken ha betalt for aktiv forvaltning.

– DNB har bekreftet at 88 prosent av DNB Norge-fondet fulgte bare børsindeksen, slik indeksfondet til DNB gjør. Fondet var derfor tilnærmet et indeksfond. Slike fond er billige, fordi de bare kopierer børsen uten noen form for aktiv forvaltning. Bare 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvaltet. Likevel måtte du betale hundre prosent for aktiv betaling. DNB tok seg altså fullt betalt for et produkt som var ganske så likt deres billigprodukt. Vi synes ikke at forbrukerne skal få hyllevare når de har betalt for skreddersøm, sier Flesland.

Strid om saken passer for gruppesøksmål

Gruppesøksmål kan godkjennes som søksmålsform dersom flere har tilnærmet like krav på likt grunnlag mot samme motpart. Kravene slås da sammen i samme søksmål.

– Vi mener saken er som skreddersydd for gruppesøksmål. Samtlige kunder har kjøpt det samme produktet og betalt den samme gebyrsatsen for fondet. Kundenes krav kan derfor lett slås sammen til ett, sier direktør Randi Flesland.

DNB hevder på sin side at kundene er forskjellige, at sakene derfor ikke er like, og at søksmålet dermed ikke kan godkjennes som gruppesøksmål.

– Store ressurser vil bli brukt i rettsapparatet om bare en liten andel av de 180 000 kundene fremmer sin sak individuelt, slik at vi håper på at muligheten for gruppesøksmål vinner frem, legger direktøren til.

Her kan du lese om gruppesøksmål

DNB sa nei til pilotsak

Forbrukerrådet forsøkte tidligere å få DNB med på en pilotsak. Da kunne en enkelt kunde ha reist sak på vegne av hele gruppen, og banken forpliktet seg til å la utfallet gjelde for samtlige berørte kunder.

– En pilotsak som forpliktet DNB, hadde vært en enkel måte for folk å få prøvd saken sin på, men det ønsket ikke DNB. Nå ønsker de heller ikke at saken føres som gruppesøksmål, kommenterer Flesland.

Norgeshistoriens største gruppesøksmål

Hvis Oslo tingrett er enig med Forbrukerrådet og bestemmer at saken kan gå som gruppesøksmål, vil det bli Norges største.

– Aldri har 180 000 norske forbrukere vært med i et gruppesøksmål, og aldri har det vært snakk om en så stor sum. Får vi et gruppesøksmål, vil det være en milepæl i forbruker- og rettshistorien i Norge, avslutter direktør Randi Flesland.

Abonner på vårt nyhetsvarsel