Ny analyse: — Norske banker melker innskuddskundene

4. oktober, 2023

Forbrukerrådet har analysert hvor lang tid bankene bruker på å justere renta i etterkant av rentejusteringen til Norges Bank i juni i år. Analysen viser at bankene enten bruker lengre tid på å justere opp innskuddsrenta enn boliglånsrenta, eller holder tilbake deler av renteendringen. Begge deler taper forbrukerne på.

Analysen Forbrukerrådet har gjennomført viser at bankene vanligvis bruker fire arbeidsdager på å øke renta på nye boliglån. På innskuddsrenta bruker bankene i snitt 34 dager.

Analysen viser også at bare fire av ti banker tilpasser innskuddsrenta i eksakt samme grad som endringen i styringsrenta. For boliglånene ble derimot tre av fire boliglån tilpasset med eksakt samme grad som Norges banks heving av styringsrenta.

Det betyr at bankene i Norge holder tilbake deler av renteøkningen kunder med penger på konto ellers kunne hatt fordelen av. Bankene er også raske med å påføre lånekundene byrden av renteøkningen på boligglån.

Overskuddene til bankene gir underskudd i husholdningsbudsjettene

— Bankene melker innskuddskundene. Overskuddene bankene får på høye utlånsrenter og lave innskuddsrenter gir underskudd i husholdningsbudsjettene til mange familier i Norge.  Praksisen koster oss 500-700 millioner kroner i tapte rentegevinster. Dette er midler som ville vært nyttige for forbrukerne i den dyrtiden vi lever i, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Inger Lise Blyverket.Foto
Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Rentehåndteringen til bankene skjer samtidig med at 14 prosent av husholdningene i Norge skylder penger på grunn av manglende innbetalinger av regninger de skulle ha betalt, viser den siste dyrtidsrapporten Forbrukerrådet har lagd i samarbeid med forbruksforskningsinstituttet SIFO.   

Nordmenn har 1600 milliarder kroner på bok

Over flere år har nordmenn vendt seg til at rentene på bankinnskudd er lik eller nær null. Slik er det ikke lenger. På Finansportalen til Forbrukerrådet tilbyr flere banker en innskuddsrente på nesten fem prosent. Selv om prisene og utlånsrenter øker, har nordmenn over 1600 milliarder kroner plassert i banken.

— Som kunde gjør du lurt i å reagere like sterkt på de dårlige vilkårene på bankinnskudd som på boliglån. Bruk forbrukermakten din, ta kontakt med banken og krev bedre betingelser. Får du negativt svar, bør du vurdere å bytte bank. Å flytte bankinnskudd er dessuten enklere enn boliglån, sier Inger Lise Blyverket.

Disse bankene skjermer kundene

Det er vanlig at bankene øker prisen på boliglån i samme grad som sentralbanken øker styringsrenta. Analysen til Forbrukerrådet viser at 74 prosent av 245 undersøkte boliglån blir endret med eksakt samme styrke som Norges bank har økt styringsrenta. Analysen bygger på lån gitt av 104 norske banker.

I 51 av de 245 analyserte boliglånene blir kundene skjermet fra deler av rentehevingen som sentralbanken gjorde på styringsrenta i juni. En slik kundevennlig tilpasning finner Forbrukerrådet i flere banker. Banker som utmerker seg spesielt positivt for tilpasning til renteendringene i juni er:

 • Oppdalsbanken
 • Romsdal sparebank
 • Sparebanken DIN
 • Sparebanken Møre

Disse bankene bruker lang tid på å justere renta

Analysen til Forbrukerrådet viser at flere banker bruker over 30 dager på å heve renta. Her er også økningen mindre enn 60 prosent av endringen i styringsrenta til Norges Bank. Bankene som skiller seg negativt ut for å tilpasse seg til renteendringene i juni er:

 • Agder sparebank
 • Cultura Sparebank
 • Fana Sparebank
 • Grue Sparebank
 • Handelsbanken
 • Kvinesdal Sparebank
 • Sandnes Sparebank
 • Skudenes & Aakra Sparebank
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 • Sparebanken Møre
 • Sparebanken Sogn og Fjordane

Thomas Ege

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og økonomi

Fakta om renteanalysen

Forbrukerrådet har analysert hvor lang tid bankene bruker på å justere renta i etterkant av rentejusteringen til Norges Bank.

Alle data i analysen er hentet fra finansportalen.no.

Bankene som opererer i Norge plikter, med forskrift, å innrapportere sine vilkår på lån og innskudd til finansportalen samtidig som de endrer prisene ut til forbrukere.

Finansportalen.no viser veiledende priser. Det er fullt ut mulig for forbrukere å fremforhandle bedre vilkår i egen bank enn det som fremkommer på finansportalen.no.

Forbrukerrådet har utelukkende sett på tilpasningstid, målt i antall arbeidsdager, og tilpasningsgrad, målt i forhold til sentralbankens endring i styringsrenta 22. juni 2023

Analysen er basert på vilkårene for 313 bankinnskudd og 245 boliglån. De såkalte restruktureringslånene og tilbudet fra Statens pensjonskasse er utelatt i analysen.

Utgangspunktet for analysen er store, vanlige boliglån med flytende rente og bankinnskudd med og uten uttaksbegrensinger.

Analysene bygger på nominelle renter. Eventuelle endringer i gebyrer påvirker derfor ikke analyseresultatet.

Norges bank økte styringsrenta med 0,5 prosentpoeng 22. juni 2023 (fra 3,25 til 3,75). Styringsrenta er den renta som bankene får for sine innskudd i Norges Bank. Tidligere ble dette omtalt som foliorenten. Mer om dette her: Endringer i styringsrenten (norges-bank.no)

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker