Siste nytt

Nytt styre i Forbrukerrådet

7. september, 2022

Ingvill Kvernmo overtar som styreleder i Forbrukerrådet etter Anne Kathrine Slungård. I tillegg er Helge Thorbjørnsen, Hans-Petter Nygård-Hansen og Elin Vestrum nye styremedlemmer.

– Mitt inntrykk er at Forbrukerrådet er en offensiv organisasjon som har plassert seg tydelig på forbrukernes side. Dette arbeidet gleder jeg meg veldig til å bidra inn i. Jeg er særlig opptatt av hvordan Forbrukerrådet spiller forbrukerne sterkere og bedre der maktforholdene er i ubalanse. Vi er alle forbrukere og Forbrukerrådets arbeid gagner alle, sier Ingvill Kvernmo, som til daglig er kommunedirektør i Orkland kommune.

Bilde av styreleder Ingvill Kvernmo og forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket
Foto: Helen Mehammer/Forbrukerrådet

– Vi er glade for å ha et sterkt styre i ryggen, som skal bidra til at vi får gjennomslag for forbrukernes rettigheter og et mer forbrukervennlig samfunn, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Det nye styret består nå av

  • Styreleder Ingvill Kvernmo, kommunedirektør i Orkland kommune
  • Nestleder Vigdis Anita Gåskjenn, , økonomi- og organisasjonsdirektør i Haraldsplass Diankonale Stiftelse
  • Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver i Oil Change International
  • Helge Thorbjørnsen, professor ved Norges Handelshøyskole
  • Hans-Petter Nygård-Hansen, daglig leder og eier av KommFrem
  • Elin Vestrum, ansattrepresentant

Forbrukerrådet er en statlig finansiert og uavhengig interesseorganisasjon under Barne- og familiedepartementet. Styret har det overordnede ansvaret for den forbrukerpolitiske og administrative ledelsen av organisasjonen. Styret skal sørge for at Forbrukerrådet blir drevet på den mest formålstjenlige og effektive måten.

Kommunikasjonssjef Tove Bø Laundal.Foto

Tove Bø Laundal

Kommunikasjonssjef

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker