Sjekkeappen Grindr dømt etter klage fra Forbrukerrådet

1. juli, 2024

Grindr er dømt i tingretten til å betale 65 millioner kroner etter at Forbrukerrådet i 2020 avdekket hvordan selskapet delte sensitive personopplysninger med en rekke kommersielle partnere. – En svært viktig seier i kampen for å ivareta forbrukeres sikkerhet på nett, mener Forbrukerrådet

– Kommersiell innsamling, deling og bruk av personopplysninger er ute av kontroll – og blir endelig slått kraftig ned på. Vi er svært glade for at tingretten så tydelig stadfester at Grindrs deling av sensitive personopplysninger med tredjeparter er ulovlig, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Dette sender et kraftig signal til alle selskaper som driver med kommersiell overvåkning. Det er ikke fritt fram å samle inn og dele personopplysninger. Vi forventer at den digitale markedsføringsbransjen som livnærer seg på sporing og profilering av forbrukere gjør grunnleggende endringer for å ivareta forbrukernes rettigheter.

– Det finnes en rekke eksempler på hvordan denne typen informasjon brukes i forsøk på å manipulere alt fra politiske valg til å målrette reklame mot personer med avhengighetsproblemer og andre sårbarheter. Informasjonen kan også i verste fall benyttes til forfølgelse av minoritetsgrupper.

Grinder.Illustrasjon
Illustrasjon: Forbrukerrådet / Copyleft

Forbrukerrådet klaget inn Grindr i 2020 etter å ha avdekket hvordan appen samlet inn og delte sensitive personopplysninger om brukerne med en rekke andre kommersielle aktører, som igjen forbeholdt seg retten til å dele dette videre med potensielt tusenvis av andre selskap, med hensikt om å målrette reklame.  

Både Datatilsynet og Personvernnemnda fant at selskapet brøt personopplysningsloven og ila Grindr et gebyr på 65 millioner kroner. Tingretten opprettholder gebyret.

– Regjeringen arbeider med å utrede et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring. Grindr-saken viser hvor viktig det er å iverksette strukturelle endringer mot en bransje som lever av kommersiell overvåkning av forbrukere, sier Inger Lise Blyverket.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Se dommen fra Oslo tingrett Press release in English

Om Out of control

Den tekniske undersøkelsen av Grindrs datatelding ble utført av sikkerhetsselskapet Mnemonic.

Analyse og gjennomgang av annonseindustrien ble gjort i samarbeid med forsker Wolfie Christl fra Cracked Labs.

Den juridiske analysen og utformingen av klager ble utført i samarbeid med Max Schrems og organisasjonen noyb.

Ekstra undersøkelse av Grindr ble utført av Zach Edwards fra Victory Medium.

I tillegg til Grindr, ble de fem tilknyttede selskapene MoPub (kjøpt av AppLovin), AppNexus (kjøpt av Microsoft), OpenX, AdColony (kjøpt av Digital Turbine) og Smaato også klaget inn for brudd på personvernlovgivningen. Disse sakene er fortsatt til behandling hos ulike tilsyn i Europa.

Abonner på vårt nyhetsvarsel Sjekk Forbrukerrådets podcast

Relaterte saker