Økonomi

Spar 22 720 kroner i gebyr på aksjesparekonto

8. november, 2018

Nå i november har du en unik mulighet til å bytte ut dyre og dårlige fond med bedre og billigere fond i en aksjesparekonto (ASK), og samtidig utsette gevinstskatten. Og aller viktigst: Det er mye å spare på å velge bort høye gebyrer på både aksjesparekonto og aksjefond, viser en undersøkelse fra Finansportalen.

‒ Mange er nok opptatt av gebyrene for selve aksjesparekontoen, men glemmer det som er betydelig viktigere for hvilken avkastning du kan forvente å sitte igjen med, nemlig gebyrene på fondene på aksjesparekontoen, sier Elisabeth Realfsen som er fagansvarlig for Finansportalen.

Penger å spare på gebyrer

Finansportalen.no har undersøkt gebyrene for aksjesparekonti. Undersøkelsen omfatter både gebyrene for selve aksjesparekontoen og gebyrene for de billigste fondene. Den er et tidsbilde, som ble utført i uke 43 i 2018.

‒ Undersøkelsen viser at for et sparebeløp på 200 000 kroner utgjør gebyrforskjellene 22 720 kroner over 10 år, mellom den dyreste og billigste aksjesparekontoen, kan Realfsen fortelle.

Sparebank1, SBanken, KLP, Nordnet og DNB er de billigste. Nordea er dobbelt så dyr som DNB.  Eika-bankene og Kron er også billige med tanke på gebyrer, men de har et annet konsept enn de øvrige og er derfor ikke med i oversikten.

Rangering finner du nederst i saken.

Mange tall på tavle.Foto

Lønnsomt tross gebyr

Et mindretall av tilbydere tar gebyrer for å flytte aksjesparekontoen til en konkurrent.

‒ Gebyrer for å flytte kontoen til en annen leverandør kan virke konkurransehemmende, men foreløpig er gebyrene på et relativt lavt nivå. Vi vil følge nøye med på flyttegebyrene, sier Realfsen.

Fondsgebyrene viktigst

Forvaltningsgebyrene i fondene betyr mest for lønnsomheten. Disse gebyrene belaster de samme sparepengene år etter år, og har stor betydning i det lange løp. Aksjefond med svært lave gebyrer – indeksfond – gir derfor bedre avkastning enn de tradisjonelle aktive aksjefondene, viser en analyse gjennomført av Forbrukerrådet.

Bytt ut dårlige og dyre fond

Aksjesparekontoens skattegunstige overgangsregler var opprinnelig satt til nyttår, men er i praksis innskjerpet til å gjelde 15. desember. Aksjefond og aksjer du allerede eier kan flyttes inn på aksjesparekontoen innen fristen.

‒ Overgangsreglene er tidenes mulighet til å kvitte seg med dyre og dårlige fond, det vil si aksjefond med for høye gebyrer eller som taper mot øvrige fond, sier Realfsen.

– På grunn av børsens langvarige oppgang har også de fleste dårlige fond gitt avkastning som er skattepliktig. Disse fondene kan innen nyttår byttes ut mot billigere og bedre aksjefond uten å utløse skatt. Den utsatte gevinstskatten videreføres og gir en renters-rente-effekt, og dermed økt avkastning, sier Realfsen.

‒ Første steg er å opprette en aksjesparekonto, deretter flytte fondet inn på kontoen innen 15. desember, helst i løpet av november da bankene har tekniske utfordringer med overgangsordningen. Når overføringen er utført, kan det være fornuftig å selge dyre fond og erstatte dem med fond med lavere gebyrer, oppfordrer Realfsen.

Mer om undersøkelsen.

Mer detaljerte tabeller.

Så mye utgjør gebyrene over 10 år

Selskap Flyttegebyr Fondsgebyr Gebyr totalt
SpareBank 1 SR 0 7 280 7 280
SBanken 0 7 280 7 280
KLP 0 7 300 7 300
Nordnet 649 6 900 7 549
DNB 0 8 700 8 700
Netfonds Bank 500 8 500 9 000
Skagenfondene 0 9 980 9 980
Storebrand 0 10 000 10 000
SpareBank 1 Nord-Norge 0 10 200 10 200
SpareBank 1 Østlandet 0 10 200 10 200
Sparebanken Vest 0 11 180 11 180
Gjensidige 0 11 200 11 200
Holbergfondene 0 11 400 11 400
Sparebanken Møre 400 11 400 11 800
Danske Bank 300 11 560 11 860
Sparebanken Sør 0 12 600 12 600
Nordea 0 16 800 16 800
Handelsbanken 450 19 800 20 250
Landkreditt 100 27 000 27 100
Odin 0 30 000 30 000

Tabellen viser gebyrer for de ulike aksjesparekontoene (ASK) over ti år. Undersøkelsen ble utført i uke 43 i 2018. Beregningen av gebyrer: sparebeløp 200 000 kroner stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes fondene til konkurrerende leverandør. De årlige fondsgebyrene er beregnet slik: Fondet med lavest gebyr i hver av kategoriene, vektet 60 % i globalt indeksfond, 30 % i aktivt norsk fond og 10 % i norsk indeksfond.

Sjekkliste for aksjesparekonto (ASK)

Bilde av ansatt: Henrik Ebne.Foto

Henrik Ebne

Kommunikasjonsrådgiver forbrukerrettigheter

Slik har vi regnet

I beregningene av fondsgebyrene har vi forutsatt at plasseringene fordeler seg med 60% i globale indeksfond, 30% norske aktivt forvaltede fond og 10% norske indeksfond.

Fordelingen har vi valgt ut fra den anbefale fordelingen i en  analyse utført av Forbrukerrådet.  Erfaringstall finnes ikke, ettersom ASK er et nytt produkt fra 2017.

Der leverandøren ikke tilbyr indeksfond har vi valgt det aktive norske fondet med lavest gebyr. Eventuelle gebyrer ved flytting til annen leverandør er fanget opp ved at vi har forutsatt at plasseringene holdes uendret og flyttes etter 10 år.

Abonner på vårt nyhetsvarsel