Strøm

Strømkundene får ikke pengene tilbake etter å ha blitt lurt for milliardbeløp

16. juni, 2021

En rekke strømsalgselskaper er det siste året tatt for flere lovbrudd. Strømkunder sitter allikevel tomhendte tilbake etter å ha betalt for mye for strømmen i årevis. Nå krever Forbrukerrådet lovendring, slik at forbrukerne beskyttes bedre.

Forbrukerrådet har klaget inn flere strømsalgselskaper for å lure kundene til å betale for mye for strømmen, blant annet knyttet til;

Forbrukertilsynet har gitt Forbrukerrådet medhold i alle sakene, samtidig får ikke kundene pengene tilbake. Forbrukerrådet anslår at det samlet sett beløper seg til summer i milliardklassen, da sakene omfatter svært mange kunder som over flere år har betalt for mye for strømmen.

– Forbrukerbeskyttelsen svikter totalt når hundretusenvis av kunder blir lurt av strømselskapene, uten å få en krone igjen. Når strømsalgsalgselskapene nekter å gjøre opp for seg, må vi se på hvordan regelverket kan styrkes, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Strømmast.Foto
Foto: Forbrukerrådet

– Det er opplagt behov for at vi ser på hvordan denne typer saker blir håndtert og hvordan vi på en effektiv måte kan sikre at forbrukernes får tilbakebetalt pengene sine. Dette kan for eksempel løses ved at Forbrukertilsynet får myndighet til å kreve at næringsaktører gjør opp for seg.

Med dagens system må hver enkelt kunde klage til selskapet, for deretter ta saken videre til Elklagenemnda. Det er en omstendelig klageprosess som svært få vet om og som nesten ingen benytter seg av.

Beløper seg til enorme summer

Fjordkraft er et av Norges største strømsalgselskap og har fått vedtak mot seg i alle de tre nevnte sakene. Et eksempel viser hvor stor fortjeneste selskapene har på å lure mange kunder for mindre summer:

Selskapet ble for eksempel dømt for manglende varsling når de satte opp prisene, i strid med både markedsføringslov og bransjens egen avtale. Hvis Fjordkraft ulovlig økte prisen med tre øre/kwt til alle kundene bare en gang, vil dette anslagsvis utgjøre nær en kvart milliard kroner.

– Dette er et edruelig eksempel som viser hvordan i utgangspunktet små beløp gir enorm fortjeneste for selskapene. Når vi vet at Fjordkraft og andre selskaper i årevis har lurt kundene til å betale for mye for strømmen, betyr det at milliardbeløp urettmessig har havnet i strømsalgselskapenes lommer, sier Inger Lise Blyverket.

Mulige løsninger

Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME) og Forbrukertilsynet har varslet at de vil se på behovet for økt regulering av strømmarkedet. Samtidig vil trolig ikke disse tiltakene adressere mangelen i forbrukerlovgivningen når det kommer til krav om tilbakebetaling.

– Dagens ordning gjør at det lønner seg å bryte forbrukerrettighetene. Dette går ikke bare utover kundene som har betalt for mye, men gir også en stor konkurransefordel til selskap som jukser og straffer selskapene som opptrer ærlig og redelig, sier Inger Lise Blyverket.

– EUs direktiv om vern av forbrukernes kollektive interesser er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene. Vi forventer at dette blir tatt inn og implementert på en måte som sikrer en mer rettferdig og effektiv håndtering av denne type saker, for eksempel at Forbrukertilsynet får myndighet til å kreve at forbrukere får tilbakebetalt pengene sine.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel