Strøm

Krever at Fjordkraft tilbakebetaler etter ulovlig prisøkning

29. januar, 2021

Fjordkraft kan ikke skru opp prisen uten å varsle kundene direkte, fastslår Forbrukertilsynet. Forbrukerrådet krever at selskapet tilbakebetaler det kundene har betalt for mye.

Forbrukerrådet klagde inn Fjordkraft til Forbrukertilsynet i desember 2020 for manglende varsling ved prisøkninger. Forbrukertilsynet har nå nå konkludert med at praksisen er i strid med Kraftleveringsavtalen som er utarbeidet av strømbransjen og tilsynet, og dermed i strid med markedsføringsloven.

Forbrukerrådet forventer nå at Fjordkraft refunderer kundene som har betalt for mye for strømmen.

– Fjordkraft markedsfører seg som et selskap som tar et stort samfunnsansvar. Når Forbrukertilsynet har konkludert med at prisendringene ikke har vært varslet på lovlig vis, burde det være en selvfølge at selskapet tar ansvaret for å gjøre opp for de feilene de har begått, sier Inger Lise Blyverket.

– Fjordkraft har over flere år satt opp prisene bak kundenes rygg. Når vi samtidig vet at selskapet har 20 prosent av strømmarkedet, blir det fort snakk om store summer i kundenes disfavør.

kraftlinje.foto

Kunder skal varsles på SMS, e-post eller brev

De fleste forbrukere har et passivt forhold til strømavtalen sin. Bare en av to har byttet strømavtale de siste to årene og kun tre av ti kjenner prisen på strømavtalen sin. Da sier det seg selv at det er lett å skru opp prisen uten at kundene får dette med seg.

– Strømkundene har krav på direkte varsling på SMS, e-post eller brev når selskapene setter opp prisene. Da holder det ikke å gjemme bort informasjonen på egne nettsider eller på «Min side», sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Fjordkraft har ikke bare lurt kundene, men har også skadet konkurransen. Kunder som får skikkelig beskjed ved prisøkninger vil være mer troende til å bytte selskap, enn de som lever i den villfarelsen at prisen er som opprinnelig avtalt.

Forbrukerrådet har også bedt flere andre selskaper redegjøre for hvordan kundene blir varslet ved prisøkninger, basert på rapportering til strømpris.no og selskapenes egne avtalevilkår.

Fjordkraft har etter at klagen ble sendt til Forbrukertilsynet varslet at de har innførte prisvarsling på SMS eller e-post. Kravet om direkte prisvarsling er også tatt inn i strømbransjens egen sertifiseringsordning “Trygg strømhandel.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel