Økonomi

DNB-saken i Høyesterett

20. januar, 2020

Forbrukerrådets søksmål mot DNB går i morgen inn i sin siste runde når saken skal opp i Høyesterett.

Forbrukerrådet gikk til søksmål mot DNB for å få avklart om banken hadde tatt for høye gebyrer for tre av sine aktive fond. Borgarting lagmannsrett dømte i Forbrukerrådets favør, og avgjorde at de aktuelle fondene var for høyt priset i forhold til graden av aktivitet. Lagmannsretten fastslo at de 180 000 småsparerne skulle få utbetalt et prisavslag på om lag 350 millioner kroner.

– Vi gikk til sak for å forhindre at fondsbransjen bare nøyer seg med å endre fremtidig praksis når tilsyn og andre kontrollorganer dokumenterer forhold i strid med regelverk og god skikk, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

– De må disiplineres til å betale tilbake det kundene har tapt i perioden regelbruddene har vært praktisert. Slik er det når selger bryter avtalen i andre bransjer og sammenhenger. For oss har det vært viktig å få en rettslig avklaring av dette for spareprodukter.

Gruppesøksmålet er det største av sitt slag i norsk historie, og i morgen starter sakens behandling i Høyesterett.

Inger Lise Blyverket i lagmannsretten.Foto

Fire år i rettssystemet

Rettssaken er en forlengelse av Finanstilsynets pålegg mot fondet DNB Norge. I mars 2015 påla tilsynet DNB å senke gebyrene og/eller forvalte DNB Norge-fondene mer aktivt. Rettssaken mot DNB har i etterkant strukket seg over fire år.

– Det viser hvor lang tid det tar å få rett når man klager på investeringsprodukter. Denne saken har krevd mye ressurser og tid fra vår side, og det er ganske åpenbart at enkeltforbrukere vanskelig kunne ha kjempet denne kampen på egenhånd. Det tyder på at det er på tide med endring, sier Blyverket.

Ser bedring i bransjen

Fondsbransjen reagerte da Forbrukerrådet varslet søksmål mot DNB. Flere lignende fond økte graden av aktivitet betydelig rett etter at Forbrukerrådet varslet søksmål, og økte ytterligere da søksmålet ble bekreftet.

Undersøkelser vi har gjort, viser at forbrukeren har fått bedre fond og dermed sikret seg bedre utbytte etter at vi gikk til sak, forteller Blyverket.

Graf som viser bedringer i norske fonds aktivitet siden saken startet

Les mer om saken og følg oppdateringer fra Høyesterett på forbrukerrådet.no

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel