Manipulerende design

Vi blir manipulerer oss til å dele mest mulig om oss selv på nett. Her finner du mer om vårt arbeid med utspekulert design og "dark patterns".

Person i labyrint.illustrasjon