Appetitt på livet


Mat er viktig for liv og livskvalitet. Derfor jobber Forbrukerrådet for at det skal være bra mat på tallerkenene når kommunen serverer innbyggerne sine

Barnehagemat: Næring til liv, lek og læring (rapport)Mat på SFO/AKS: Næring til liv, lek og læring (rapport)

Sykehjem: Et hjem for deg? (rapport)Sykehjemsmat: Appetitt på livet (rapport)