Sjekkliste før du velger håndverker

Pusse opp eller bygge om? Vi har utarbeidet noen sjekkpunkter som vil hjelpe deg med å velge riktig håndverker.

Lag en oppdragsbeskrivelse

Det er alltid lurt å bruke tid på å lage en god oppdragsbeskrivelse. Oppdragsbeskrivelsen danner grunnlaget for anbudskonkurransen du kan gjennomføre, og gir føringer for pris og det endelige resultatet.

Gi en presis beskrivelse av arbeidet du ønsker utført, og legg gjerne ved tegninger og bilder. Avklar målbare størrelser så detaljert som mulig. Gi en tidsramme for når arbeidet skal være utført, hvilke kvaliteter du ønsker, og om du vil ha fast pris eller prisoverslag. Få med kontaktinformasjonen og hvor oppdraget skal utføres, og be om svar innen en bestemt dato.

Få inn flere tilbud

Har du en god og presis oppdragsbeskrivelse, blir det enklere å sammenligne tilbudene du innhenter.

Det er to måter du kan innhente tilbud på:

 1. Du kan kontakte flere håndverkere slik at du får flere tilbud å sammenligne med.
 2. Du kan legge ut en oppdragsbeskrivelse på anbudsportalene som finnes.

Sjekk referanser og informasjonen om firmaet

Før du velger håndverker, bør du sjekke referansene til firmaene du får tilbud fra. Vær oppmerksom  på at selger kan være selektiv med valg av referanse, så du bør kontakte referansene hvis du ikke kjenner firmaet.

I tillegg til referansesjekk bør du sjekke den offisielle informasjonen om firmaet:

 • Er selskapet registrert i Enhetsregisteret (www.brreg.no), og sjekk om økonomien er tilfredsstillende ved å se nærmere på årsregnskapet. Du kan også søke opp selskapet på regnskapsportaler som finnes på nett.
 • Dersom jobben er søknadspliktig, må du sørge for at firmaet har tilstrekkelig godkjenning. Mer informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.
 • Skaff deg kunnskap om de faglige kvalifikasjonene til håndverkeren. Spør om mesterbrev, og sjekk kompetanse.
 • Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Tettpå fungerer som kommunikasjonskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus. Sjekk veileder med tips om hvordan forbrukere velger seriøse aktører.

Skriv en klar og tydelig kontrakt

En god kontrakt vil sammen med oppdragsbeskrivelsen, være til hjelp for å få dokumentert rettighetene og pliktene som du og håndverkeren påtar dere. Dette bør være med i kontrakten:

 • pris
 • oppstart
 • ferdigstillelse
 • betalingsbetingelser
 • pass på at dere definerer ansvarsoppgaver mellom deg og de ulike aktørene

Du kan også bli enig med håndverkeren om dagbøter ved forsinkelse.

Bli enige om en fremdriftsplan

En fremdriftsplan bør inneholde informasjon om forventet tidsbruk på ulike oppgaver oppgitt i arbeidstimer.

 • Startdato: Når skal arbeidet starte?
 • Når skal de ulike oppgavene utføres med tanke på rekkefølge?
 • Sluttdato: Når skal arbeidet være ferdigstilt?

Betaling

I henhold til håndverkertjenesteloven kan du avtale pris på tre ulike måter.

Fast pris:

Har dere avtalt en fast pris for oppdraget, er det denne prisen du skal betale. Når dere har blitt enige om en høyeste pris, skal ikke sluttfakturaen din bli høyere enn dette.

Håndverkeren har ikke anledning til å øke prisen i ettertid ved å for eksempel si at prisen er gitt uten merverdiavgift, eller at han skal ha gebyrer i tillegg til fast pris.

Prisoverslag:

Har håndverkeren på forhånd gitt et prisoverslag skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke mer enn 15 prosent, med mindre noe er uttrykkelig avtalt.

Gjengs pris:

Har dere ikke avtalt pris for arbeidet på forhånd, skal prisen bli beregnet på vanlig måte som for tilsvarende tjenester.

Gjengs pris kan du finne ved å innhente pristilbud fra andre aktører i samme bransje.

Betalingsbetingelser - Når og hvordan skal betaling skje?

Det kan være lurt å bli enige med håndverkeren om etappevis betaling slik at du betaler underveis i arbeidsprosessen og for eksempel i tråd med fremdriftsplanen. Dette kan være en god løsning slik at du er sikret mot å forhåndsbetale for en tjeneste som ikke leveres i tråd med avtalen.

Ikke betal kontant, da det kan være et tegn på svart arbeid. Hvis du betaler kontant er det vanskelig å dokumentere at du har betalt og hvor mye. Betaler du over 10 000 kroner i kontant, kan du bli stilt medansvarlig dersom håndverkeren unndrar å betale inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift.

Dokumenter arbeidet underveis

Følg opp arbeidet underveis ved å ta bilder og video. Det kan være nyttig ved en senere anledning. Sørg også for at håndverkeren dokumenterer arbeidet som gjøres.

Dersom det blir behov for å gjøre arbeid som ikke er tatt med i oppdragsbeskrivelsen, må dere avtale dette særskilt. Sørg for at du får pris på tilleggsarbeidet, og at dere blir enige om hva som må gjøres i tillegg. Gjør også dette skriftlig.