Pusse opp eller bygge om? Vi har utarbeidet noen sjekkpunkter som vil hjelpe deg med å velge riktig håndverker.

Lag en oppdragsbeskrivelse

Det er alltid lurt å bruke litt tid på å lage en god oppdragsbeskrivelse. Oppdragsbeskrivelsen danner grunnlaget for anbudskonkurransen du kan gjennomføre, og gir føringer for pris og det endelige resultat.

Gi en presis beskrivelse på arbeidet du ønsker utført, og legg gjerne ved tegninger og bilder. Avklar målbare størrelser så detaljert som mulig. Gi en tidsramme for når du vil ha arbeidet utført, hvilke kvaliteter du ønsker, og om du vil ha fast pris eller prisoverslag. Få med kontaktinformasjon og hvor oppdraget skal utføres, og be om svar innen en bestemt dato.

Få inn flere tilbud

Har du en god og presis oppdragsbeskrivelse, blir det enklere å sammenligne tilbudene du henter inn. Du bør kontakte flere håndverkere, slik at du har flere tilbud å sammenligne med. Oppdragsbeskrivelsen kan eventuelt legges på de ulike anbudsportalene som finnes.

Sjekk referanser

Før du velger, bør du sjekke referansene til firmaene du får tilbud fra. Snakk også med venner og bekjente for å høre deres erfaringer. Vær oppmerksom  på at selger kan være selektiv med valg av referanse, så du bør kontakte referansene hvis du ikke kjenner firmaet.

I tillegg til referansesjekk bør du sjekke den offisielle informasjonen om firmaet:

  • Er selskapet registrert i Enhetsregisteret (www.brreg.no), og er økonomien tilfredsstillende.
  • Dersom jobben er søknadspliktig, må du sørge for at firmaet har tilstrekkelig godkjenning. Mer informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.
  • Skaff deg kunnskap om de faglige kvalifikasjonene til håndverkeren. Spør om mesterbrev, og sjekk kompetanse.

Skriv en klar og tydelig kontrakt

En god kontrakt vil sammen med oppdragsbeskrivelsen, være til hjelp for å få dokumentert rettighetene og pliktene som du og håndverkeren påtar dere. Få med momenter som pris, oppstart, framdrift, ferdigstillelse, betalingsbetingelser, dagmulkt osv. Pass på at dere definerer ansvarsfordeling mellom deg og de ulike aktørene.

Kontrakt for kjøp av håndverkertjenester

Dokumenter arbeidet underveis

Følg opp arbeidet underveis. Ta gjerne bilder av oppbygging av vegger osv, det kan være nyttig i senere situasjoner. Sørg også for at håndverkeren dokumenterer arbeidet som gjøres.

Dersom det blir behov for å gjøre arbeid som ikke er tatt med i oppdragsbeskrivelsen, må dere avtale dette særskilt. Sørg for at du får pris på tilleggsarbeidet, og at dere blir enige om hva som må gjøres i tillegg. Gjør også dette skriftlig.