Forside > Kontrakter > Kjøp av håndverkertjenester

KONTRAKT

Kjøp av håndverkertjenester

Bokmål
Kontrakten kan brukes når du som forbruker inngår avtale med en næringsdrivende om mindre og mellomstore arbeider.

Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap.

Dersom du/dere oppretter bruker på Min Side, kan skjemaet lagres og redigeres. Skjemaet kan lagres og redigeres på Min Side i maksimalt ett år. Du finner innlogging til Min Side øverst til høyre når du åpner det elektroniske skjemaet.

Kjøp av håndverkertjenester (elektronisk)

Etter utfylling laster du/dere ned en pdf av kontrakten, som skrives ut i aktuelt antall kopier og signeres av begge/alle parter. Forbrukerrådet oppfordrer partene til å lese gjennom hele avtalen før avtalen undertegnes.

Kontrakten kan alternativt skrives ut og fylles ut på papir (se lenker til høyre på siden).

Standard Norge har utarbeidet standardkontrakter som du kan benytte når du inngår avtale om håndverkertjenester på fast eiendom, det vil si arbeid på eller rundt boligen din (oppussing, påbygging, skifting av vinduer, graving i hagen osv.). Standard Norges kontrakter bør brukes ved større renoveringsarbeider.

  • Standardkontrakt (Byggeblankett) 3501 benyttes dersom kontraktssummen overstiger 2 G (grunnbeløp i Folketrygden). Last ned hos Standard Norge.
  • Standardkontrakt (Byggeblankett) 3502 benyttes dersom kontraktssummen er under 2 G (grunnbeløp i Folketrygden). Last ned hos Standard Norge.

Noen av kontraktene til Standard Norge koster penger å laste ned.

PDF-fil


Kontrakten kan brukes for avtaler om mindre og mellomstore arbeider på fast eiendom, men ikke for nyoppføring av bolig eller annet arbeid som gjøres som del av dette. Kontrakten kan også brukes for arbeid på ting (men ikke levende dyr).

Forbrukerrådets-kontrakt-for-håndverkertjenester-24.11.15